PowerCell utvecklar bränslecellssystem för Kalmar Cargotec

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har kommit överens med Kalmar Cargotec Sweden AB om att utveckla ett bränslecellssystem för Kalmar Cargotecs kommande elektriska gaffeltruck. Slutkund är SSAB som i och med detta tar ytterligare steg för att minska utsläppen av koldioxid i sin produktion. Systemet utvecklas och installeras under 2017 och testas i verksamhet med start under första kvartalet 2018.

Systemet bygger på PowerCells beprövade bränslecellsteknik och kommer att installeras och testas i en mellanstor gaffeltruck från Kalmar med lyftkapacitet om 9-18 ton. Bränslecellssystemet, som drivs på vätgas, ersätter den nuvarande förbränningsmotor som drivs på diesel, vilket bidrar till att minska behovet av fossila bränslen. Ordern är strategiskt viktig, men har en begränsad påverkan på bolagets resultat.

- I och med att bränslecellens enda utsläpp består av vatten är det här ett alternativ som är betydligt bättre än dieselmotorn. Jag är entusiastisk över att vi, tillsammans med Kalmar Cargotec, kan bidra till att minska SSAB:s beroende av fossila bränslen. Dessutom är detta ett utvecklingsprojekt som kan öppna dörrar till en internationell marknad med väldigt stor potential, säger Andreas Bodén, Sales Director på PowerCell Sweden AB.

Kalmar Cargotec är en ledande leverantör av lösningar för lasthantering för till exempel den tunga industrin. Företaget har bland annat ett brett utbud av gaffeltruckar i sitt sortiment.

Bränslecellssystemet ska enligt plan tas fram under första kvartalet 2017 för att installeras under Q3. I början av 2018 inleds fälttester på plats hos SSAB.

Göteborg, 2016-12-02

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén VD,
PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 16:50 CET

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission