PowerCell utvecklar 40 procent kraftigare bränslecellsstack

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar sin skalbara bränslecellsstack PowerCell S2 så att maxeffekt nu blir 35kW. Detta gör stacken än mer konkurrenskraftig på den kinesiska marknaden.

Den kinesiska efterfrågan på bränslecellsstackar är stor. För att ytterligare stärka positionen på den kinesiska marknaden, ökar nu PowerCell maxeffekten på PowerCell S2 med 40 procent.

- Ett ökande intresse för hållbarhet gör att Kina stimulerar tillverkningen av det som kallas New Energy Vehicles. I dag uppfyller 1 miljon av Kinas 120 miljoner fordon dessa krav. Prognoser från kinesiska myndigheter visar att andelen vätgasbilar kommer att öka väsentligt, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Det statliga stödet i Kina är särskilt förmånligt för bränslecellsstackar med en nettoeffekt på 30kW eller mer.

- I och med att vi nu gör PowerCell S2 skalbar upp till 35kW, i stället för som tidigare 25kW, blir våra bränsleceller väldigt konkurrenskraftiga, säger Per Wassén.

PowerCell S2 är utvecklad för stationär och mobil kraftförsörjning samt som räckviddsförlängare för el- och hybridfordon. Plattformen, som är robust och kompakt, är konstruerad för hög volymproduktion. PowerCell S2 är optimerad för att använda reformatgas, men presterar lika bra på ren vätgas.

Som tidigare har kommunicerats har PowerCell många förfrågningar på bränslecellsstackar och - system från Asien.

Göteborg, 2017-03-28

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
CEO, PowerCell Sweden AB (publ)
Phone: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission