PowerCell TO1 avslutad - PowerCell tillförs 68,7 MSEK

Lösenperioden för PowerCells teckningsoptioner TO1 avslutades den 30 december. Totalt tecknades 7 135 480 aktier med stöd av TO1 teckningsoptioner, vilket innebär en teckningsgrad på 99,1 procent.

- Det är mycket glädjande att teckningsgraden blev höga 99 procent av utestående teckningsoptioner. PowerCell tillförs viktig finansiering om totalt 68,7 MSEK, medel som i huvudsak kommer användas till att fortsätta industrialiseringen av PowerPac och kommersialiseringen av PowerCells bränslecellsstackar, säger VD Per Wassén i en kommentar.

Efter att samtliga 7 135 480 nyemitterade aktier registrerats kommer det att finnas 42 833 872 utestående aktier i PowerCell Sweden AB (publ). Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,022 SEK vilket gör att det totala registrerade aktiekapitalet efter att nyemissionen som tecknats med stöd av TO1 teckningsoptioner registrerats kommer uppgå till 942 345,184 SEK.

De nya aktierna levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (PCELL IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske i mitten av januari 2016.

G&W Fondkommission har varit finansiell rådgivare till PowerCell i samband med utfärdande samt lösen av teckningsoptionsprogrammet.

Göteborg, 2016-01-12

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission