PowerCell tillförs 108 MSEK och får mer än 2300 nya aktieägare

Nordens ledande miljöteknikbolag PowerCell Sweden AB (publ) tillförs 108 MSEK och mer än 2300 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm den 19 december 2014. 

Totalt tecknades 12 568 332 Units bestående av en aktie och en teckningsoption, vilket innebär en teckningsgrad på 94 procent. Ingen tilldelning har således skett till det konsortium vilket garanterade emissionen upp till ca 80 procents teckningsgrad.

- Vi är stolta och hedrade att så många har visat intresse för att teckna aktier i vårt bolag, säger Per Wassén, styrelseordförande i PowerCell Sweden AB.

Emissionen innebär att PowerCells aktiekapital ökar från 508 861,62 SEK till 785 364,62 SEK samt att antalet aktier ökar från 23 130 060 till 35 698 392,vilket motsvarar en utspädning på 35,2 procent.

Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 16 december 2014. Aktierna kommer att levereras omgående till respektive värdepapperskonto när likvid erlagts. Teckningsoptionerna kommer att levereras när dessa registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 12 januari 2015. Handel i teckningsoptionerna beräknas inledas omkring den 15 januari 2015.

Villkoren för teckningsoptionerna är att två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i PowerCell under perioden 1 december-31 december 2015 till en kurs av 9,63 SEK. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer PowerCell tillföras ca 60,5 MSEK i emissionslikvid genom emission av ytterligare 6 284 166 aktier, vilket motsvarar en utspädning på maximalt 15,0 procent.

PowerCell har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Första noteringsdag är den 19 december 2014.

G&W Fondkommission och Avanza Bank har varit finansiella rådgivare till PowerCell i samband med transaktionen.

Göteborg, 2014-12-11

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
Styrelsens Ordförande, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel : +46 765 53 37 71

Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus.

För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission