PowerCell tecknar viktigt avtal med 3M för att möta den växande marknaden för bränslecellsstackar

- för säkra leveranser av MEA med hög kvalitet och prestanda

Ledande bränslecellsföretaget PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett viktigt avtal med världsledande 3M för att säkra framtida leveranser av MEA (Membrane Electrode Assembly). Avtalet med 3M säkrar PowerCell leveranser vid en ökad efterfrågan på bränslecellsstackarna PowerCell S1 och PowerCell S2.

PowerCell har tecknat ett avtal med det globala företaget 3M för att trygga större leveranser av MEA (Membrane Electrode Assembly), som används vid tillverkning av PowerCells bränslecellsstackar PowerCell S1 och PowerCell S2. Genom avtalet med 3M kommer PowerCell att säkra större volymer av MEA, med hög kvalitet och prestanda.

Ger möjlighet att möte en ökad efterfrågan på bränslecellsstackar
Avtalet med 3M gör det möjligt för PowerCell att möta en ökad efterfrågan från omvärlden på PowerCells bränslecellsstackar PowerCell S1 och PowerCell S2.

- MEA är viktig komponent vid tillverkning av bränsleceller, varför säkra leveranser av dessa är mycket viktigt för oss i vår fortsatta tillverkning av våra bränslecellsstackar PowerCell S1 och S2. Då vi ser en möjlighet till ökad efterfrågan på våra bränslecellsstackar behövde vi säkerställa att vi får den volym av MEA som vi behöver för att möta detta behov. Med hjälp av 3M:s avancerade MEA-teknologi kan de leverera MEA av hög kvalitet och prestanda. 3M möter våra höga MEA-krav och gör dem till rätt val av leverantör för oss nu och i framtiden. Med detta avtal säkrar vi upp att kunna möta kommande efterfrågan, säger Per Wassén, CEO, PowerCell Sweden AB.

3M är en världsledande leverantör av MEA på den snabbt växande bränslecellsmarknaden. Genom betydande investeringar i kompetens samt ekonomiska resurser har 3M utvecklat avancerade material och tillverkningsprocesser som förbättrar prestanda och kvalitet på MEA.

- 3M är alltid positiva till att bidra till ett mer hållbart samhälle, denna gång tillsammans med bränslecellsbolaget PowerCell Sweden med omfattande kunskaper i bränslecellsteknik. Deras unika kompetens inom bränslecellsteknik får nu allt större uppmärksamhet världen över och vi är glada över att få vara en del av deras viktiga arbete för en mer hållbar framtid inom bl.a. fordonsindustrin, säger Lars Näslund, VD för 3M i Norden.

Mer om MEA
PowerCell använder PEM-teknik (Proton Exchange Membrane) i sina bränslecellstackar vilket är det bästa valet för fordonsapplikationer. PEM är den vanligaste tekniken som används idag på grund av dess pålitliga och dynamiska egenskaper som möjliggör full uteffekt dvs. kraft inom några sekunder. PEM bränslecellen består av bipolära plattor och membran-elektrod-enheten som kallas MEA (Membrane Electrode Assembly). MEA utgörs av elektroderna där de kemiska reaktionerna sker och en elektrolyt som utgörs av ett jonledande membran.

Göteborg, 2016-10-06

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är av sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober, 2016, kl. 08:10 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Om 3M
3M är ett innovationsföretag som aldrig slutar att uppfinna. Med en försäljning på 30 miljarder dollar sysselsätter 3M 90 000 människor över hela världen och har verksamhet i mer än 70 länder. I Norden har 3M kontor i Sollentuna (huvudkontor), Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi sysselsätter 1 100 personer och har en omsättning på EUR 340 MSEK. I Sverige har vi FoU och tillverkning i Gagnef, Värnamo och Västervik. För mer information, besök www.3m.com


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission