REGMAR

PowerCell tecknar avtal för serieleverans av bränslecellsstackar till ZeroAvia med potentiellt värde upp till 1,51 miljarder SEK

PowerCell har tecknat världens första kontrakt någonsin som omfattar serieleverans av bränsleceller för vätgaselektricitet till flygindustrin. Kunden är det banbrytande utsläppsfria flygbolaget ZeroAvia. Ordern, vars värde potentiellt kan uppgå till 1,51 miljarder SEK, är villkorad av att ZeroAvia erhåller nödvändiga certifieringar och omfattar 5 000 bränslecellsstackar med leveransstart 2024. Cirka 25 MSEK av ordervärdet kommer att påverka intäkterna 2022.

fokuserar på vätgaselektriska lösningar för flyg och siktar på att lansera ett plan med 19 säten och en räckvidd på 55 landmil (300 nautiska miles) 2025. ZeroAvia har redan passerat betydande milstolpar för flygtester och har ett antal viktiga partnerskap med större OEM:er inom flygindustrin och med större globala flygbolag som British Airways, United Airlines och American Airlines.

Det totala ordervärdet på potentiellt 1,51 miljarder SEK förutsätter att ZeroAvia erhåller nödvändiga certifieringar för den vätgaselektriska drivlinan. Båda parter är övertygade om att tekniken kommer att erhålla nödvändig certifiering och accelerera utvecklingen för att göra den kritiska flygindustrin fri från koldioxidutsläpp.

PowerCell kommer, när flygcertifieringarna genomförts, att leverera bränsleceller om totalt 0,5 GW omfattande 300 kW SuperStackmoduler som baseras på den industrialiserade 100 kW bränslecellsstacken. ZeroAvia använder SuperStackmodulerna för att tillverka en 600 kW, lågtemperatur, vätgaselektrisk drivlina för det certifierade bränslecellsdrivna kommersiella planet med 19 säten.

Som en del av avtalet kommer PowerCell att etablera en enhet i Storbritannien för slutmontering och anpassning av teknologi till ZeroAvias bränslecellsystem och applikation. Den nya enheten ger PowerCell både närhet till kunden och den betydande flygindustrin.

"Vi är stolta över det här avtalet för serieleveranser som visar att den krävande flygindustrin, som leder utvecklingen av vätgaselektriska lösningar, ser vår positionering och erbjudande 'Industrialized Innovation' som genuint värdeskapande", säger PowerCells vd Richard Berkling. "Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med ZeroAvia - som är ledande i omställningen till ett hållbart flyg - och att tillsammans bidra till en utsläppsfri flygflotta."

"Vi ska genomföra en grön revolution inom flyget och vätgaselektriska drivsystem är den enda hållbara och skalbara lösningen för ett utsläppsfritt flyg", säger Val Miftakhov, ZeroAvias grundare och vd. "Vi vänder oss till en mångmiljardmarknad för att konvertera flygplan till utsläppsfria motorer och för att kunna möta den möjligheten behöver vi en garant i vår leveranskedja som kan erbjuda högkvalitativa LTPEM-bränslecellsstackar. Den här affären ger oss den tryggheten från en leverantör som har varit en viktig del i våra tidiga konstruktioner och tester mot ett certifieringssystem."

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 oktober 2022, kl 13.05.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om ZeroAvia

ZeroAvia är en ledare inom utsläppsfritt flyg som fokuserar på vätgaselektriska lösningar. Bolaget riktar sig till många olika marknader och har initialt som mål ett flygplan med 9-19 säten och 300 miles räckvidd till 2025 och ett plan med 40-80 säten och upp till 700 miles räckvidd till 2027. ZeroAvia är baserat i Storbritannien och USA och har redan erhållit försökscertifikat från CAA och FAA för sina två prototypflygplan. Bolaget har också klarat betydande flygtestmilstolpar, säkrat ett antal viktiga partnerskap med stora OEM:er och stora globala flygbolag samt är på väg mot kommersiellt flyg 2024. Företagets expanderande verksamhet i Storbritannien stöds av bidrag från Storbritanniens Aerospace Technology Institute och Innovate UK. ZeroAvia ingår i den brittiska regeringens Jet Zero Council. För mer information, besök zeroavia.com, följ @ZeroAvia på Twitter, Instagram och LinkedIn.

Bifogade filer

1634969.pdf

Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission