PowerCell Swedens teckningsoption TO1: Handelsstart den 15 januari

Första handelsdag i teckningsoptionerna (PCELL TO1) blir den 15 januari. Aktierna i PowerCell Sweden AB (publ) ("PowerCell") noteras sedan den 19 december 2014 på First North vid Nasdaq Stockholm med kortnamnet PCELL. Inför noteringen tillfördes PowerCell cirka 108 Mkr genom en nyemission av units. En (1) unit utgjordes av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Villkoren för TO1 är att två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i PowerCell under perioden 1 december - 31 december 2015 till en kurs av 9,63 kr. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer PowerCell tillföras ca 60,5 Mkr i emissionslikvid genom emission av ytterligare 6.284.166 aktier, vilket motsvarar en utspädning på maximalt 15,0%.

Data teckningsoption:
Beteckning: PCELL TO1
ISIN code: SE000 642 5823
Lösenpris: 9,63 kr
Teckningsperiod: 1 december - 31 december 2015

G&W Fondkommission och Avanza Bank har varit finansiella rådgivare till PowerCell i samband med nyemissionen samt noteringen på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W Fondkommission är PowerCells Certified Adviser.

Göteborg, 2015-01-14

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: [email protected]

Per Wassén
Styrelsens Ordförande, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 765 53 37 71

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PowerCell Pressrelease 2015-01-14.pdf

Om PowerCell
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Bland de största ägarna finns Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission