PowerCell Sweden samarbetar med Swiss Hydrogen SA för att marknadsföra bränslecellssystem i världsklass

Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med Swiss Hydrogen SA, ett företag som utvecklar vätgasdrivna bränslecellssystem för mobila och stationära applikationer. De två företagen kommer att samarbeta för att marknadsföra och sälja högpresterande bränslecellssystem baserade på PowerCells bränslecellsstackar.

Nordens ledande bränslecellsbolag PowerCell Sweden AB startar samarbete med Swiss Hydrogen SA, ett schweiziskt ledande företag som uppfinner, designer, monterar och integrerar skräddarsydda och skalbara vätgaslösningar för en mängd olika tillämpningar.

PowerCell Sweden AB har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer. Bränslecellsstackarna PowerCell S1, S2 och S3 täcker effektområdet 1-100 kW.

Swiss Hydrogen SA som har stor erfarenhet av design, montering och integrering av bränslecellsystem i olika tillämpningar kommer att säkerställa högsta prestanda i PowerCells bränslecellsstacksteknik. Båda företagen kommer även att samarbeta kring försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter över hela världen. PowerCell och Swiss Hydrogen har redan framgångsrikt samarbetat i FCH-JU projektet "AutoStack-CORE" angående PowerCell S3 (http://autostack.zsw-bw.de).

Bränsleceller förväntas spela en mycket viktig roll i övergången till förnybara bränslen, där den har stor potential att ersätta dieselgeneratorer och motorer i flera applikationer. Vätgasens energitäthet och brist på giftiga utsläpp gör användningen uppenbar när det gäller att ta itu med utmaningen att kunna lagra energi på lång sikt samt säsongslagring av energi som genereras av oregelbundenheten hos förnybara energikällor.

- Vi uppskattar verkligen det förtroendefulla och effektiva samarbetet med PowerCell Sweden. Det är mycket spännande att integrera resultatet av AutoStack-CORE projektet, en bränslecellsstack som visar oöverträffad effekttäthet i ett komplett system. På Swiss Hydrogen har vi optimerat alla aspekter och valt de bästa komponenterna för att säkerställa högsta prestanda hos den slutliga produkten. Vi är övertygade om att genom att kombinera PowerCells bränslecellsstacksteknik med vår kunskap i att designa bränslecellsystem av bästa klass har en stor marknadspotential, säger Alexandre Closset, VD, Swiss Hydrogen SA.

- Vi ser verkligen fram emot att arbeta nära Swiss Hydrogen SA för att marknadsföra och sälja våra bränslecellstackar som en del av deras rena energilösningar. Detta är ännu ett bevis på att det finns en stor efterfrågan på våra lösningar i flera olika applikationer och branscher, säger Per Wassén, VD, PowerCell Sweden AB.

Göteborg, 2016-04-28

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Alexandre Closset
CEO, Swiss Hydrogen SA
Tel: +41 79 366 87 81
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Om Swiss Hydrogen SA
Swiss Hydrogen SA är ett företag som uppfinner, designar, monterar och integrerar vätgasteknik för många tillämpningar, såsom alla typer av elfordon och små till stora stationära kraftanläggningar. Swiss Hydrogen anser att ökad användning av väte kommer att bidra till att avsevärt minska vårt beroende av fossila bränslen, och kommer också tillåta oss att sänka våra CO2-utsläpp.

Företaget bildades i juli 2008 som ett dotterbolag till Belenos Clean Power med målsättningen att utveckla vätgas produktionstekniker från förnybara källor. I samarbete med Paul Scherrer Institut i Schweiz investerade Belenos Clean Power sju år i utvecklingen av PEM-bränslecellsteknik för stationära och mobila applikationer. Under mitten av 2015, tog Swiss Hydrogen SA över utvecklingen av PEM-bränslecellsteknik från Belenos Clean Power för att fokusera på sin kommersialisering. För ytterligare information, besök: http://swisshydrogen.ch


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission