PowerCell Sweden presenterar industrialiserad bränslecellsmodul optimerad för marina kraftlösningar

PowerCell Sweden presenterar nu PowerCellution Marine System 200, en industrialiserad bränslecellsmodul med hög effekt, låg vikt och ett kompakt format, som tagits fram särskilt för elektrifiering av marina applikationer. Marine System 200 utgör en grundläggande byggsten i PowerCells kompletta vätgaselektriska lösningar för det marina segmentet och kan parallellkopplas för att uppnå effekter i megawattklassen.

Mot bakgrund av skärpta utsläppskrav för sjöfarten står det marina segmentet inför en kommande omställning till nya drivsystem och bränslen. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att utsläppen från kommersiella fartyg skall halveras fram till 2050 och till det skall även läggas olika nationella initiativ såsom de kommande utsläppsbegränsningar i de norska fjordarna. Eftersom marina fartyg har lång operativ livslängd behöver branschen tämligen omgående genomföra omställningen till nollutsläppslösningar av olika slag för att inte riskera att en existerande flotta inte klarar kommande krav.

PowerCell Sweden presenterade förra året sina prioriterade strategiska segment för tillväxt och det marina segmentet är ett av dessa. Den nu presenterade industrialiserade marina högeffektsmodulen Marine System 200 har tagits fram för att underlätta för kunder i det marina segment att hantera omställningen till hårdare utsläppskrav. Modulen består av ett flertal bränslecellssystem som integrerats i en och samma enhet. Varje modul ger 200 kW men kan lätt parallellkopplas för att uppnå effekter på flera megawatt.

PowerCellution Marine System 200 bygger på PowerCell Swedens långa och ledande kompetens inom bränslecellsstackar och bränslecellssystem. Modulen, som utvecklats i nära samarbete med kund samt i dialog med ledande klassningssällskap, uppfyller IMO:s gällande regelverk. Grundkomponenten i modulen är den beprövade bränslecellstacken PowerCell S3 som kombinerar hög effekt med ett kompakt format.

PowerCell Sweden kommunicerade i april i fjol en order på ett bränslecellssystem på 3,2 MW från en ledande europeisk skeppsbyggare och tidigare i år en order på en marin bränslecellsmodul från Norska Prototech AS.

Bränsleceller som körs på vätgas framställd från förnyelsebar energi, s k grön vätgas, ger inga andra utsläpp än vanligt vatten och erbjuder en helt hållbar elektrifiering av marina aggregat för såväl framdrivning som kraftgenerering.  

"Med PowerCellution Marine System 200 kan vi erbjuda det marina segmentet en skalbar och komplett industrialiserad lösning som möter segmentets behov av ökad elektrifiering. Vårt system ger en utsläppsfri drift som inte tvingar våra kunder till kompromisser när det gäller prestanda", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.    

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                                           Andreas Bodén
VD, Powercell Sweden AB (publ)                                    Försäljningschef
Tel 031-720 36 20                                                           Tel 031-720 36 20               
E-mail: richard.berkling @powercell.se                            E-mail: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission