PowerCell Sweden presenterar heltäckande produktportfölj optimerad för elektrifiering inom off-road

PowerCell Sweden presenterar nu en komplett produktportfölj för vätgaselektrifiering för off-road-segementet som möjliggör omställningen bort från dieselmotorbaserade drivlinor. Produktportföljen omfattar kompletta bränslecellssystem under varumärket PowerCellution med effekt från 60 kW upp till megawattinstallationer.
"Våra industrialiserade bränslecellssystem erbjuder kunderna minimerad teknisk risk, minimerad time-to-market och minimerade investeringskostnader i den oundvikliga omställningen till noll-utsläppslösningar. Med industrialiserade basprodukter kan vi erbjuda kundanpassade lösningar med samma prestanda som tidigare och som inte kräver att kunderna ändrar sitt beteende," säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden.

Mot bakgrund av klimat- och miljöproblematiken och efterföljande kraftigt skärpta utsläppskrav har ett stort antal ledande tillverkare inom fordonsbranschen kommunicerat förväntade slutpunkter för sin förbränningsmotorproduktion. Off-road-segmentet, som omfattar anläggningsmaskiner, truckar, terminaltraktorer, containerlyftar och olika typer av arbetsfordon, använder i stor utsträckning dieselmotorbaserade drivlinor. Segmentet står därför inför en mycket stor utmaning när förbränningsmotorns era nu snabbt går mot sitt slut och behöver ersättas med någon form av elektrisk lösning.

"Flera av de alternativ som finns för elektrifiering kommer att kräva att slutkunderna inom segmentet ändrar sitt beteende radikalt vilket förstås kommer att inverka negativt på både de stora tillverkarnas och slutkundernas affärer. PowerCell Swedens bränslecellsbaserade och vätgaselektriska lösningar erbjuder dem en kompromisslös väg ut ur dieselfällan eftersom våra system erbjuder alla dieselmotorns fördelar men inga av dess nackdelar", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

PowerCell Sweden har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla bränsleceller och bränslecellssystem. Bolaget har tack vare sin tidiga inriktning mot den tunga fordonsbranschens krav utvecklat en teknik med branschledande effekttäthet i kombination med hög ut-effekt och ett mycket kompakt format. Lösningarna är baserade på industrialiserade baskomponenter och kan erbjudas i standardutförande eller skräddarsys utifrån kundbehov med en effekt från 60 kW upp till megawatt.

"Våra kunder inom segmentet står inför ett oundvikligt teknologiskifte men vi kan här och nu erbjuda dem en elektrifieringslösning som minimerar deras kostnader för forskning och utveckling, tiden för att få ut nya produkter på marknaden och deras teknologiska risk", säger Richard Berkling.

Läs mera på www.powercellution.com/off-road 

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                                           Andreas Bodén
VD, Powercell Sweden AB (publ)                                    Försäljningschef
Tel 031-720 36 20                                                           Tel 031-720 36 20               
E-mail: [email protected]                      E-mail: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission