PowerCell Sweden har fått den första marina ordern på två PowerCell S3 prototypstackar -för installation i ett fartyg som drivs av solenergi

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått den första marina ordern på två PowerCell S3 prototypstackar som Swiss Hydrogen kommer att installera i ett fartyg som drivs av solenergi.

- Den marina sektorn är ett mycket intressant område där vår förmåga att leverera el utan utsläpp är väldigt viktig. Den här ordern gäller två stycken PowerCell S3 prototyper. Ordern är strategiskt viktig, men har en begränsad påverkan på bolagets resultat. Vi kommer att ansvara för bränslecellerna och Swiss Hydrogen tillverkar systemet och genomför anpassningar till marin miljö. Fördelen är att våra bränslecellsstackar är modulära och vi kan på sätt få in flera hundra hästkrafter där så behövs i marina applikationer, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Allt fler länder kräver fossilfritt för marina användningsområden. Nederländerna har beslutat att ta fram fossilfria färjor. Norge, som var tidigt ute med batteridrift, ligger långt framme i att etablera bränslecellsdrivna fartyg. Inom de närmaste åren kommer bilfärja, passagerarfärja och en fiskebåt att drivas med bränslecellsteknik i Norge.

PowerCells samarbetspartner Swiss Hydrogen utvecklar energisystem för en lång rad bränslecells applikationer. Den order som Swiss Hydrogen nu har lagt hos PowerCell gäller två PowerCell S3-prototyper som kommer att ingå i ett system som är utvecklat och anpassat för den marina miljön. Ordern är en följd av den samarbetsförklaring som PowerCell tecknade med Swiss Hydrogen i april 2016.

- Vätgas kommer att ersätta diesel för en marin sektor som tvingas att minska sina utsläpp. Det aktuella fartyget blir ett mobilt uppvisningscase som skildrar hur effektiv och pålitlig vätgastekniken är i marina miljöer, säger Alexandre Closset, vd för Swiss Hydrogen SA.

Fartyget kommer att förses med ett system som omfattar ombordproduktion av vätgas från solel, vätgaslagring och två bränsleceller om vardera 30 kW, vilket motsvarar 80 hk totalt.

PowerCell har tidigare fått många förfrågningar när det gäller marina applikationer, men det här är första gången som företagets PowerCell S3 stackar kommer att prövas tillsammans med en partner i marin miljö. Bränslecellerna fyrfaldigar fartygets autonomi och vätgasen är ett sätt för den marina branschen att få tillgång till en fossilfri energilösning.

Göteborg, 2016-11-03

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected] 

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Om Swiss Hydrogen SA
Swiss Hydrogen SA är ett företag som uppfinner, designar, monterar och integrerar vätgasteknik för många tillämpningar, såsom alla typer av elfordon och små till stora stationära kraftanläggningar. Swiss Hydrogen anser att ökad användning av väte kommer att bidra till att avsevärt minska vårt beroende av fossila bränslen, och kommer också tillåta oss att sänka våra CO2-utsläpp.

Företaget bildades i juli 2008 som ett dotterbolag till Belenos Clean Power med målsättningen att utveckla vätgas produktionstekniker från förnybara källor. I samarbete med Paul Scherrer Institut i Schweiz investerade Belenos Clean Power sju år i utvecklingen av PEM-bränslecellsteknik för stationära och mobila applikationer. Under mitten av 2015, tog Swiss Hydrogen SA över utvecklingen av PEM-bränslecellsteknik från Belenos Clean Power för att fokusera på sin kommersialisering. För ytterligare information, besök: http://swisshydrogen.ch


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission