PowerCell Sweden går med i European Clean Hydrogen Alliance

PowerCell Sweden AB (publ) har gått med i den europeiska vätgasalliansen European Clean Hydrogen Alliance. Alliansen är ett EU-initiativ som syftar till att göra EU ledande inom vätgasområdet och att med hjälp av vätgas och vätgasteknologi stödja EU:s åtagande om att uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

European Clean Hydrogen Alliance har som mål att fram till 2030 genomföra en bred implementering av vätgasteknologier inom flera områden, däribland inom vätgasproduktion från förnyelsebara energikällor samt inom industri- samt transportsektorn. Alliansen lanserades i mars i år och ingår i de satsningar som EU gör för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och bibehålla ett industriellt ledarskap. Ett stort antal företag, myndigheter och forskningsorganisationer ingår i Alliansen.

För PowerCell innebär deltagandet i alliansen att bolaget får möjlighet att vara med och definiera vilka projekt och investeringar som skall göras inom vätgasområdet inom ramen för EU:s gröna giv och EU:s vätgasstrategi.

"Vi är glada över att vara med i Clean Hydrogen Alliance och ser fram emot att tillsammans med andra aktörer inom branschen verka för en fossilfri framtid. Inom alliansen kommer vi att bidra med vår expertis inom den roll som bränsleceller kan spela för energiomställningen och en övergång till en ekonomi som kännetecknas av noll-utsläpp", säger Per Ekdunge, vice vd för PowerCell Sweden.

Vätgas ses av EU som en avgörande pusselbit för en övergång till mer hållbar energiförsörjning och för att nå de mål som slagits fast inom ramen för EU:s gröna giv. I juli i år lanserade EU en ambitiös vätgasstrategi som bl a innebär investeringar på totalt 430 miljarder Euro fram till 2030 för att bygga upp en årlig kapacitet för vätgasframställning på totalt 40 gigawatt. Ett flertal medlemsstater, däribland Tyskland, Spanien och Danmark har därefter lanserat egna vätgasstrategier ägnade att stödja EU:s övergripande strategi.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ekdunge
Vice vd, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission