PowerCell Sweden får order på MS-100 bränslecellssystem för stationär kraft i Australien

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från det australiensiska bolaget ENGV för leverans under första kvartalet 2021. Systemet skall användas i ett demonstrationsprojekt för stationär kraftgenerering med hjälp av vätgas.

Systemet skall ingå i Australiens första demonstrationsanläggning för stationär kraftgenerering med hjälp av vätgas som kommer att byggas i Denham i västra Australien.

Anläggningen bygger på en kombination av solceller och bränsleceller och har upphandlats av kraftbolaget Horizon Power för att testa vätgasens tekniska förmåga som reglerkraft i avlägsna mikro-elnät. Projektet har erhållit stöd både från Australiens myndigheten för förnyelsebar energi, ARENA, och från regeringen för västra Australien. PowerCells kund ENGV är underleverantör till Horizon Power.

Anläggningen omfattar solcellspaneler med en sammanlagd effekt av 704 kW, en elektrolysör på 348 kW för framställning av vätgas samt kompressor och tankar för lagring av den producerade vätgasen. Bränslecellssystemet från PowerCell Sweden kommer både att användas för att driva elektrolysören och för att lokalt producera både kraft och värme med hjälp av den lagrade vätgasen.  

Australien har beslutat om en nationell vätgasstrategi för att öka användningen av vätgas som energibärare och energikälla. Strategin lanserades i november förra året och har som vision att göra landet till en ledande aktör inom vätgasindustrin till 2030. För att bidra till utbyggnaden av en inhemsk vätgasindustri har landet skapat en fond på totalt motsvarande drygt 2 miljarder SEK (300 miljoner australiensiska dollar) med uppdrag att finansiera och investera i olika satsningar inom vätgasteknologin.

"Australien har insett vätgasens stora möjligheter och satsar nu stort på att bygga upp ett vätgasbaserat och fullt hållbart energisystem. Australien har utmärkta förutsättningar för att producera vätgas och har som ambition att både bli självförsörjande på vätgas och bli en stor nettoexportör, säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell Sweden AB.   

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Nilsson                                                                 Mårten Wikforss

VD, PowerCell Sweden AB (publ)                                   Investor Relations
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                                Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]                                   Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission