PowerCell Sweden är ett av de största och mest omsatta bolagen på Nasdaq First North

Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) kommer från den 1 januari att inkluderas i Nasdaqs First North 25-index som omfattar de största och mest omsatta bolagen på Nasdaq First North.

PowerCell Sweden har valts ut till ett av de största och mest omsatta bolagen på Nasdaq First North och kommer från och med den 1 januari 2016 att inkluderas i First North 25.

- Vi är givetvis mycket stolta och glada att få inkluderas i First North 25. Genom First North 25-index kommer PowerCell Sweden nu att lyftas fram som en växande investeringsmöjlighet på Nasdaq First North till en bredare grupp av investerare och ge ytterligare synlighet för bolaget, säger Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

First North 25-indexportfölj väljs genom en tvåstegsprocess. Först är det de 30 största företagen som identifieras efter börsvärde. Sedan är det de 25 mest omsatta aktierna inom denna pool, mätt med sammanlagda omsättningen under en sexmånadersperiod, som har valts ut som indexportfölj. Indexportföljen balanseras två gånger per år och är effektiv från den första handelsdagen i januari 2016 fram till juli 2016.

Göteborg, 2015-12-15

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission