PowerCell Sweden AB organiserar om sin ledning för att möta förväntat ökande tillväxt och efterfrågan

För att möta en förväntat ökande tillväxt och efterfrågan inom vätgaselektriska lösningar, genomför PowerCell Sweden AB förändringar av bolagets ledningsgrupp.

Försäljningschef Andreas Bodén får ansvar för att utveckla nya strategiska affärsinitiativ samtidigt som Karl Samuelsson, idag Chief Operating Officer, COO, får ett mer renodlat ansvar för produktutveckling.
Till ny försäljningschef har bolaget utsett Patrik Brouzell och till ny COO Torbjörn Gustafsson.

Brouzell kommer som ny försäljningschef att få ansvar för att stärka upp bolagets produktförsäljning och Gustafsson kommer i sin roll som ny COO bland annat få ansvar för att skala upp den industriella stabiliteten i samband med bolagets tillväxt. Såväl Andreas Bodén som Karl Samuelsson kommer att fortsätta ingå i bolagets ledningsgrupp. Förändringen och förstärkningen av ledningsgruppen görs mot bakgrund av den ökande tillväxten och det kraftigt ökande intresset för vätgaselektriska lösningar.

Patrik Brouzell har redan tillträtt och kommer närmast från LWW Group där han var CEO. Han får ansvar för att utveckla PowerCells produktförsäljning till prioriterade segment samt etableringen av kompletterande marknadskanaler och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och rapportera till vd Richard Berkling. Torbjörn Gustafsson, som även han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och rapportera till bolagets vd, kommer närmast från Christian Berner Tech Trade där han är finanschef, CFO. Gustafsson kommer att tillträda sin tjänst efter årsskiftet och får ansvar för att säkra den industriella stabiliteten när bolaget behöver skala upp inom såväl produktion som inköp och kvalitet.

Nuvarande försäljningschef Andreas Bodén kommer att få ansvar för nya strategiska affärsinitiativ och driva utvecklingen av nya produkterbjudanden med kompletterande affärsmodeller. Som ansvarig för strategiska affärsinitiativ får han också uppdrag att accelerera tillväxten inom den vätgaselektriska marknaden som helhet. Bodén kommer att fortsätta ingå i ledningsgruppen och rapportera till vd Richard Berkling. Nuvarande COO, Karl Samuelsson, kommer att få ett tydligare ansvar för produktutveckling och kommer även han att fortsätta ingå i ledningsgruppen och rapportera till vd Richard Berkling.

"För att ännu bättre ta till vara det kraftigt ökade intresset för vätgas och vätgaselektriska energilösningar behöver PowerCell Sweden öka sina satsningar inom strategisk affärsutveckling. Vårt åtagande att bidra till den snabbt framväxande marknaden innebär att vi stödjer kunderna i energiomställningen genom att minska trösklarna för en övergång till den nya, utsläppsfria teknologin.  Samtidigt ser vi hur den ökade efterfrågan på våra produkter innebär att vi både behöver öka samt effektivisera vår produktion för att bättre klara att möta kundernas ökande behov", säger Richard Berkling vd för PowerCell Sweden AB.

Bolagets nya ledningsgrupp
Efter förändringarna och nyanställningarna ser PowerCell Swedens AB ledningsgrupp från årsskiftet ut som följer:

Richard Berkling, verkställande direktör
Karin Nilsson, Senior Vice President och vice verkställande direktör
Per Ekdunge, verkställande direktör PowerCell Germany
Karin Lidén, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Andreas Bodén, Senior Vice President, Stategic Sales
Patrik Brouzell, Senior Vice President, Product Sales
Karl Samuelsson, Senior Vice President, Product Development
Thomas Tingelöf, Senior Vice President och Chief Technology Officer
Torbjörn Gustafsson, Senior Vice President och Chief Operating Officer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission