PowerCell Sweden AB lanserar varumärket PowerCellution för produkter och tjänster

PowerCell Sweden AB (publ) lanserar nu varumärket PowerCellution för bolagets bränslecellsrelaterade produkter och tjänster. Varumärket har tagits fram för att förtydliga bolagets utveckling mot mer av en leverantör av system- och lösningsorienterade erbjudanden. "Vår framtid ligger i att använda vår ledande tekniska position för att i nära samarbete med kund skapa genuint värdeskapande applikationer med stor kundnytta. Vårt nya varumärke PowerCellution fångar det centrala i den strävan och stärker våra möjligheter till kommersiell framgång", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Hittills har PowerCell Sweden AB sålt alla sina produkter, stackar såväl som system, och tjänster under varumärket PowerCell. Den ökade uppmärksamheten kring klimat- och miljöproblematiken har lett till ett kraftigt ökat intresse för bränslecellsbaserade vätgaselektriska lösningar. Bränsleceller som drivs med grön vätgas, dvs vätgas framställd från förnyelsebara energikällor, kan generera fullständigt hållbar energi helt utan skadliga utsläpp.  

"Intresset för vår teknologi har ökat väldigt kraftigt under senare år samtidigt som vi sett en tydlig förskjutning i kundernas efterfrågan från enstaka bränslecellsstackar till mycket mer av systembaserade helhetslösningar. Det här har präglat hur vi utvecklat våra erbjudanden mot kund och för att bättre spegla den förändringen lanserar vi det nya varumärket PowerCellution", säger Andreas Bodén försäljningschef för PowerCell Sweden AB.

Varumärket PowerCellution ägs till 100 procent av PowerCell Sweden AB och kommer att användas för bolagets erbjudanden inom bränslecellssystem och bränslecellsstackar men även för nuvarande och kommande tjänsteerbjudande. För att säkra etableringen av varumärket och därigenom stärka bolagets försäljnings- och marknadsföringsinsatser, är varumärket efter ett omfattande globalt registreringsarbete nu skyddat på de allra flesta nyckelmarknaden i världen. Parallellt med arbetet att registrera själva varumärket har bolaget också arbetat med att registrera och skydda varumärkessymbolen som kommer att användas tillsammans med PowerCellution, det stiliserade lövet.

"Varumärket har genom sin namnkonstruktion både en tydlig koppling till PowerCell Sweden AB men också till det engelska ordet för lösningar, solutions. PowerCell Sweden AB går nu in i en fas där vi på alla sätt avser ta tillvara de stora kommersiella möjligheterna inom bränslecellsbaserade energilösningar och lanseringen av PowerCellution är en central del i detta arbete," säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Samtidigt med att det nya varumärket lanseras ses även modellbeteckningarna för olika produkter över. Under det nya varumärket PowerCellution kommer PowerCell Sweden AB att lansera nya beteckningar på både enskilda bränslecellstackar och bränslecellssystem under det kommande året.  

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Bodén

Marknads- och försäljningschef
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: andreas.boden@powercell.se

Richard Berkling                                                        

VD, PowerCell Sweden AB (publ)                                   

Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                              

Email: [email protected]                             

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission