PowerCell Sweden AB inbjudna delta i EU-projekt avseende utveckling av miljömässigt hållbart flyg

PowerCell Sweden AB har bjudits in till kontraktsförhandlingar av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking vars mål är att utveckla en ny generation miljömässigt hållbart flyg. Efter genomförda förhandlingar kan PowerCell bli delaktigt i utvecklingen av ett specialanpassat bränslecellssystem på flera megawatt.

Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om mer än 700 MEUR och syftar till att stödja EU:s Gröna Giv och dess ambition att kontinenten skall bli klimatneutral till år 2050. PowerCell Sweden har efter ansökan blivit inbjudna till kontraktsförhandlingar rörande delprojektet Newborn som leds av det amerikanska företaget Honeywell. Projektet Newborn omfattar bland annat utvecklingen av ett specialanpassat bränslecellsystem på flera megawatt. Förhandlingarna beräknas bli färdiga under hösten-vintern 2022-2023.

PowerCell Sweden har en framskjuten position inom bränslecellselektiska drivlinor för flyg och har på senare år fått ett flertal kontrakt avseende utveckling och leverans av bränslecellsstackar och bränslecellsystem för flyg. Nyligen tecknade bolaget en avsiktsförklaring med ZeroAvia rörande branschens första serieleveranser av bränslecellsstackar för flyg.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission