PowerCell Sweden AB får sin första order på en 100 kW PowerCell S3 bränslecellstacksprototyp

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en första order på en prototyp av en 100 kW PowerCell S3 bränslecellstack från ett europeiskt företag som kommer att använda det i en fordonsapplikation.

PowerCell S3 prototypen beräknas att levereras under det andra kvartalet i år. PowerCell S3 bränslecellsstack är baserad på plattformen som utvecklats av PowerCell i Autostack Core- projektet tillsammans med projektparters.

- Vi är mycket glada över att kunden har valt vår bränslecellstacksprototyp för projektet. Detta bekräftar att resultaten från Autostack Core-projektet är mycket lovande. Att kunden valt vår stack visar också att efterfrågan på våra lösningar för ren energi ökar, även om ordern har en begränsad inverkan på innevarande års resultat, säger Andreas Bodén, Director Marketing & Sales på PowerCell Sweden AB.

Om PowerCell S3 bränslecellsstack
PowerCell S3 bränslecellsstacksplattform kommer att komplettera den första och den andra bränslecellsstacksplattformen; PowerCell S1 (1-5 kW) och PowerCell S2 (6-25 kW), eftersom det täcker ett större effektområde från 20 kW upp till 100 kW, bortsett från att denna plattform är utformad för att bara använda ren vätgas som bränsle. PowerCell S3 bränslecellstack använder protonväxlingsmembran (PEM) teknik och är valet för fordonsapplikationer. PEM är den vanligaste tekniken som används idag på grund av dess pålitliga och dynamiska egenskaper som möjliggör full uteffekt inom några sekunder.

Göteborg, 2016-01-18

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission