PowerCell Sweden AB etablerar närvaro på den norska marknaden

PowerCell Sweden AB (publ) har beslutat att etablera en lokal närvaro på den norska marknaden.
"Norge som marknad ligger långt framme inom användandet av vätgaselektrifiering och driver en etablering av infrastruktur och värdekedja vilket ger goda möjligheter att skapa kommersiellt uthålliga affärsmöjligheter för våra kunder", motiverar PowerCell Sweden AB:s vd Richard Berkling satsningen.

PowerCell Sweden AB kommer nu att utvärdera förutsättningarna för en lokal etablering och avser återkomma under det andra kvartalet med mer detaljerad information avseende formerna för själva etableringen. Under tiden kommer bolaget att inleda rekryteringen av en senior säljperson med god lokal förankring.

Norge har ett flertal stora aktörer inom vätgasområdet och PowerCell Sweden undertecknade i december förra året en avsiktsförklaring med norska Statkraft avseende energilösningar inom bränsleceller och vätgas. Norge har under senare år också infört skärpta utsläppskrav avseende koldioxid och skadliga partiklar för bland annat anläggningsmaskiner, byggarbetsplatser och kustnära sjöfart vilket gör intresset för vätgaselektriska nollutsläpps-lösningar stort.

"I Norge finns ett antal avgörande förutsättningar på plats vilket gör marknaden oerhört intressant för oss. Genom en lokal etablering avser vi både öka vår försäljning på den norska marknaden och ytterligare utveckla och förbättra vårt globala erbjudande genom att dra nytta av det faktum att Norge ligger långt framme inom vätgasområdet", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB "Vi ser att marknadens mognadsgrad växer snabbt och har en karaktäristik där våra lösningar inom de stationära och marina segmenten kan skapa stora kundvärden."

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                                           Andreas Bodén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)                                  Försäljningschef
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                                Tel: +46 (0) 31 720 36 20    
Email: [email protected]                             Email: [email protected]

 

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission