PowerCell överens om att starta joint venture med Nel ASA och Hexagon Composites

Nordens ledande bränslecellsbolag PowerCell Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget kommit överens med Hexagon Composites ASA och Nel ASA om att bilda ett joint venture för utveckling av integrerade vätgasprojekt.

Som tidigare kommunicerats har PowerCell, Hexagon Composites och Nel förhandlat fram ett joint venture för utveckling av integrerade vätgasprojekt baserade på PowerCells bränslecellsteknik.

- Genom att arbeta tillsammans med dessa globala marknadsledare kan vi utnyttja varje parts respektive teknologier och kompetenser för att utveckla integrerade vätgaslösningar i världsklass. Detta joint venture fokuserar inledningsvis på möjligheter inom maritima och marina segment, så väl som på att möjliggöra energilagring från förnybara energikällor, säger Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

Detta joint venture ägs gemensamt av Nel ASA, Hexagon Composites ASA och PowerCell Sweden AB och skapar en one-stop-shop för kunder som vill utnyttja vätgasteknik över hela värdekedjan: från förnybar vätgasproduktion och lagring och distribution, till att generera el via bränsleceller. Den gemensamt ägda enheten ska hantera och utveckla projekt för att säkerställa att teknik från deltagarna effektivt integreras i kompletta och optimala lösningar för kunden.

- Vi ser fram emot att arbeta tillsammans i joint venture-företaget och har under de senaste månaderna stimulerats av att arbeta med våra partners för att hitta nya affärsmöjligheter. I kombination med de projektförfrågningar som vi redan har fått från offentlig verksamhet och marina transportföretag, ser vi betydande möjligheter för vårt joint venture. Vi är positionerade för att leverera oöverträffat kundvärde i form av energilösningar med nollutsläpp, avslutar Per Wassén.

Hexagon Composites ASA är en global marknadsledare för lagring och transport av gaser under högt tryck, medan Nel ASA är ett globalt, dedikerat vätgasföretag som levererar optimala lösningar för att producera, lagra och distribuera vätgas från förnybar energi.

Göteborg 2017-04-20

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 09:00 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

About Nel ASA | www.nelhydrogen.com  
Nel is a global, dedicated hydrogen company, delivering optimal solutions to produce, store and distribute hydrogen from renewable energy. We serve industries, energy and gas companies with leading hydrogen technology. Since its foundation in 1927, Nel has a proud history of development and continual improvement of hydrogen plants. Our hydrogen solutions cover the entire value chain from hydrogen production technologies to manufacturing of hydrogen fueling stations, providing all fuel cell electric vehicles with the same fast fueling and long range as conventional vehicles today.

About Hexagon Composites ASA | www.hexagon.no
Hexagon Composites ASA is a publicly listed company with its headquarters in Aalesund, Norway. The Group develops and produces composite pressure cylinders and systems for storage and transportation of various gases. It is the global leader in CNG road transportation.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission