PowerCell inleder förstudie kring lagring av vätgas från överskottsel ur vind- och solenergi - i samarbete med Wallenstam, Midroc Automation och Vätgas Sverige

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) inleder samarbete med Wallenstam AB , Midroc Automation AB och Vätgas Sverige för att tillsammans starta en förstudie kring att utveckla ett system där överskottsenergi från vind- och solenergi kan mellanlagras som vätgas som därefter tillsammans med bränsleceller ger el under molniga och vindstilla dagar. Syftet med förstudien är att det skall leda fram till ett gemensamt demonstrationsprojekt under 2016 intill PowerCells lokaler i Göteborg. Förstudien delfinansieras av Västra Götalandsregionen. - Det här kan leda till att en helt ny, storskalig industri skapas kring detta område, dvs. lagring av vätgas från överskottsenergi ur vind- och solenergi, säger Per Wassén, VD, PowerCell Sweden AB.

Den el som solceller/vindkraftverk alstrar tillgodoser det kontinuerliga elbehovet och av överskottet framställs vätgas via elektrolys som lagras på tank. Vätgasen kan senare användas i en bränslecell för att alstra ny el och värme när det behövs. I övergången från fossil till förnybar energi ökar behovet av ett flexibelt elnät, där lagring är en naturlig del för att kunna balansera elnätet. Speciellt nu när kärnkraften börjar fasas ut. Detta eftersom förnybara energikällor som sol och vind producerar el på ett icke reglerbart vis. Då vätgas kan produceras på ett förnyelsebart vis från vatten och el är det naturligt att koppla ihop elnätet med produktion av vätgas. För att detta ska göras på ett sätt som minskar belastningen på elnätet behöver systemet optimeras för både vätgasbehov och ur elnätsperspektiv.

PowerCell inleder nu, tillsammans med Vätgas Sverige; fastighetsförvaltaren och vindkraftsparkägaren Wallenstam AB samt Midroc Automation AB, som är en del av Midroc Europe koncernen, en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö, en förstudie för att utveckla ett system där överskottsenergi från vind- och solel kan mellanlagras som vätgas som därefter tillsammans med PowerCells bränsleceller ger el och värme under molniga och vindstilla dagar.

- Med tanke på dagens klimathot som just nu diskuteras på COP21 kring koldioxidproblematiken, måste vi snabbt få fram hållbara, kolfria lösningar så som vätgas. Detta är ett högaktuellt applikationsområde, där vi kommer kunna använda vår modulariserade bränslecellsteknik och skapa stora volymfördelar, säger Per Wassén, VD, PowerCell Sweden AB.

I omvandlingen uppstår "biprodukter" i form av värme och syrgas som går att ta tillvara på. Värmen är i ett temperaturintervall som är lämpligt för fjärrvärmenätet och uppvärmning av lokaler. Syrgasen är mycket ren och betingar ett högt värde om rätt kund (ex. sjukhus) och distributionsmetod kan finnas. Vätgas som inte behövs in i elnätet kan säljas som fordonsbränsle och har då ett högre marknadsvärde än el i elnätet de dagar det blåser och är soligt.

- Energilagring blir en allt viktigare fråga i det mer flexibla energisystem vi kommer att kunna se framöver. Det här är därför ett mycket intressant projekt där vi tar ett helhetsgrepp. Även om det sker i en mindre skala kommer alla väsentliga delar finnas med och deltagarna representerar en bred expertis, säger Björn Aronsson, Verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

PowerCell Sweden AB är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standarddiesel.

Göteborg, 2015-12-07

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission