PowerCell har utsett valberedningen inför årsstämman 2016

PowerCell har utsett valberedningen inför årsstämman 2016 På bolagsstämman i maj beslöts att PowerCell Sweden AB ska ha en valberedning som består av en representant från vardera av de tre största aktieägarna per 30 september 2015, och en representant från PowerCells styrelse.

De tre största ägarna i PowerCell per den 30 september 2015: Midroc New Technology AB, Fouriertransform AB och Finindus. Bolagen har utsett varsin representant enligt nedan, att tillsammans med styrelsens sammankallande ledamot bilda PowerCells valberedning 2016.

I enighet med stämmans beslut har följande ledamöter utsetts: Oscar Ahlgren, Västra Hamnen Corporate Finance AB (ingår i Midroc-koncernen). Lars-Olof Gustavsson, Four Seasons AB, Hans Maenhout, Finindus samt Göran Linder, sammankallande ledamot i PowerCell Sweden AB.

PowerCells årsstämma 2016 kommer att äga rum den 11 april 2016 på PowerCell Sweden, Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till PowerCells valberedning är välkomna att göra det via e-post till: [email protected], eller med brev till: PowerCell Sweden AB, Att: Valberedningen, Ruskvädersgatan 12, 418 34 Göteborg, senast den 15 februari 2016.

Göteborg, 2015-12-22

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission