PowerCell har tillsammans med projektpartners ansökt om EU-stöd för utveckling av bränslecellssystem för marina applikationer

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har tillsammans med ett konsortium ansökt om EU-stöd genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking för utveckling av ett system baserat på bränslecellsstacken PowerCell S3 för integrering och testning i marina miljöer. Ansökan har blivit positivt utvärderad.

PowerCell Sweden AB har tillsammans med övriga deltagare i konsortiet MARANDA ansökt om EU-stöd genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking för utveckling av ett system baserat på bränslecellsstacken PowerCell S3 för integrering och testning i marina miljöer. Ansökan har blivit positivt utvärderad och kontrakt väntas bli undertecknat i slutet av december 2016.

MARANDA kommer att utveckla ett komplett och konkurrenskraftigt bränslecellssystem som bygger på bränslecellsstacken PowerCell S3 (100kW). Systemet kommer att installeras ombord på det arktiska forskningsfartyget Aranda, som opereras av SYKE Marine Research Centre, och testas under 18 månader.

- Det här är ett verkligt spännande projekt och vi ser med stor tillförsikt fram emot att få starta samarbetet med övriga partners i konsortiet, för att tillsammans utveckla ett komplett och konkurrenskraftigt bränslecellssystem och anpassa det för marin miljö. En viktig del av projektet är att utvärdera de affärsmässiga förutsättningarna för bränslecellsteknik i marina applikationer och samtidigt beakta behovet av lagstiftning, regler och standarder, säger Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

PowerCell S3 är en skalbar prototyp i intervallet 20-100kW och är utformad för att använda ren vätgas som bränsle. Bränslecellssystemet innebär stora möjligheter för energieffektivisering och minskade utsläpp från till exempel bogserbåtar.

Övriga partner i projektet är ABB Oy (Finland), OMB Saleri S.p.A. (Italien), PersEE (Frankrike), Suomen ympäristökeskus (Finland), Swiss Hydrogen SA (Schweiz) och Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Finland).

EU-stödet genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking är strategiskt viktigt, men har en begränsad effekt på bolagets resultat.

Göteborg, 2016-11-22

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission