PowerCell har levererat bränslecellsstack när Coop i Schweiz lanserar landets första lastbil med bränslecellsteknik

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har tillsammans med Swiss Hydrogen levererat bränslecellssystem när Coop i Schweiz lanserar landets första lastbil med bränslecellsteknik. Systemet bygger på PowerCell S3.

Idag tog Coop i Schweiz de första stegen mot banbrytande klimatneutral mobilitet. Samtidigt som Coop invigde Schweiz första vätgasstation visade företaget landets första vätgaslastbil.

- Jag är stolt över att vår PowerCell S3 är på plats. Det här är ett stort steg och vårt strategiska samarbete med Swiss Hydrogen börjar ge resultat. Nu hjälper vi Coop med helt fossilfria transporter, säger Per Wassén som är vd för PowerCell Sweden AB.

Den elektrifierade lastbilen är anpassad med ett bränslecellsystem baserat på PowerCell S3, prototyp. Det är PowerCells partner Swiss Hydrogen som har monterat och utvecklat systemet (ordern kommunicerades i januari).

- Det är en ära för Swiss Hydrogen att leverera det första bränslecellssystemet för Coops lastbilar och vi ser fram emot fortsatt samarbete. Den verkningsgrad och prestanda som uppnås genom integrationen med stacken från PowerCell blir en tydlig milstolpe för logistikbolagen gällande fossilfria transporter, säger Alexandre Closset, CEO Swiss Hydrogen SA.

Behovet av klimatneutrala transporter gör att fordonstillverkare och distributörer har börjat elektrifiera sina fordon. Coop tar nästa steg genom att i en av sina lastbilar installera ett bränslecellssystem som drivs av vätgas.  Efter genomförda tester är Coops ambitioner att successivt byta ut hela sin fordonsflotta till bränslecellsdrivna lastbilar. Coop kommer också att sätta upp egna vätgasstationer intill sina distributionscentraler.

- Vi vill sätta fart på detta och se till att en banbrytande teknik når framgång, säger Joos Sutter, CEO för Coop i Hunzenschwil.

- Vi får många förfrågningar från fordonsindustrin eftersom deras slutkunder efterfrågar fossilfria fordon. Det är ett väldigt starkt argument, att bränslecellens enda restprodukt är vatten, säger Per Wassén.

PowerCell S3 är kompakt och designad för att enkelt kunna installeras i ett fordon. Den är specialutvecklad för fordonsindustrin för att leva upp till branschens höga krav. PowerCell S3 drivs på vätgas och har en hög verkningsgrad vilket ger konkurrensfördelar jämfört med andra bränslen. Stacken är på 100 kW vilket motsvarar 134 hk. I och med att systemet är skalbart kan stackarna seriekopplas och på så vis ge flera hundra hk.

PowerCell Sweden AB har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer. Bränslecellsstackarna PowerCell S1, S2 och S3 täcker effektområdet 1-100 kW.

Sedan april 2016 har PowerCell haft en överenskommelse med Swiss Hydrogen SA om samarbete. Swiss Hydrogen har stor erfarenhet av design, montering och integrering av bränslecellsystem i olika tillämpningar. Företagen samarbetar även kring försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter över hela världen, och den nu presenterade vätgaslastbilen är ett sådant exempel.

Göteborg, 2016-11-04

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 14:30 CET

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Om Swiss Hydrogen SA 
Swiss Hydrogen SA är ett företag som uppfinner, designar, monterar och integrerar vätgasteknik för många tillämpningar, såsom alla typer av elfordon och små till stora stationära kraftanläggningar. Swiss Hydrogen anser att ökad användning av väte kommer att bidra till att avsevärt minska vårt beroende av fossila bränslen, och kommer också tillåta oss att sänka våra CO2-utsläpp.

Företaget bildades i juli 2008 som ett dotterbolag till Belenos Clean Power med målsättningen att utveckla vätgas produktionstekniker från förnybara källor. I samarbete med Paul Scherrer Institut i Schweiz investerade Belenos Clean Power sju år i utvecklingen av PEM-bränslecellsteknik för stationära och mobila applikationer. Under mitten av 2015, tog Swiss Hydrogen SA över utvecklingen av PEM-bränslecellsteknik från Belenos Clean Power för att fokusera på sin kommersialisering. För ytterligare information, besök: http://swisshydrogen.ch


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission