REG

PowerCell har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har, med förbehåll för sedvanliga villkor, godkänt PowerCell Sweden AB (publ) ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Första dagen för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 18 december 2023 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 15 december 2023. PowerCell kommer till följd av noteringen att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Aktieägare i PowerCell behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

PowerCell är världsledande inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system som bidrar till en utsläppsfri värld. Sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market Stockholm 2014 har PowerCell haft en stark årlig tillväxt och en ökande bruttomarginal. För att gynna PowerCells fortsatta utveckling har styrelsen i PowerCell ansökt om upptagande av handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag har Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att PowerCell uppfyller kraven för upptagande av handel med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, som att ett prospekt godkänns av Finansinspektionen.

"Noteringen på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i vår tillväxtresa och visar på att PowerCells verksamhet mognar samtidigt som hela branschen kommersialiseras. Marknaden för väteelektriska lösningar utvecklas i snabb takt, driven av övergången till elektrifiering och utsläppsfria lösningar. Vi verkar på en marknad med stark långsiktig tillväxt och kortsiktig volatilitet. Att slutföra noteringen förväntas öka vår synlighet för investerare och gynna vår fortsatta tillväxt eftersom vi lägger till ännu mer stabilitet till PowerCells grund", säger Richard Berkling, VD för PowerCell Group.

Aktierna kommer att handlas med oförändrat kortnamn PCELL och ISIN-kod SE0006425815. PowerCell kommer inte att ta in kapital eller emittera några nya aktier i samband med noteringen.

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling
VD
Tel: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Om PowerCell Group

PowerCell Group är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.

Första dagen för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 18 december 2023 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 15 december 2023.

G&W Fondkommission är vår Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, e-post: [email protected], telefon: 08 503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission