PowerCell har fått patent för reduktion av kolmonoxid i reformatgas

Det nordiska ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har en unik reformerteknik som gör det möjligt utvinna vätgasrik gas från biobränslen och konventionella fossila bränslen. Företaget har nu erhållit ett patent för ett förbättrat och kompaktare clean up-system som reducerar mängden kolmonoxid i gasen.

PowerCell tillverkar bränslecellsstackar och -system som gör det möjligt att minska beroendet av fossila bränslen. I väntan på vätgassamhället, erbjuder PowerCell redan idag hållbara och energieffektiva tekniker för att utvinna vätgasrika gaser ur till exempel etanol, metanol och naturgas.
- Användandet av reformer i våra bränslecellssystem, ger minskade utsläpp och en avsevärt lägre bränsleförbrukning i jämförelse med en vanlig förbränningsmotor, säger Per Ekdunge som är CTO och en av grundarna av PowerCell.

- Genom att kombinera vårt ledande know-how kring bränsleceller och reformerteknik, har vi nu ytterligare förbättrat ett clean up-system som renar gasen från kolmonoxid, samtidigt som systemet ger en mer homogent blandad gas. Resultatet är förbättrad prestanda i bränslecellen samtidigt som själva clean up-systemet blir mer kompakt, säger Per Ekdunge.

Det patenterade clean up-systemet kan användas i alla bränslecellssystem som kompletteras med reformer, och gör tekniken både förmånligare och lättare att installera för kunderna. Detta är extra intressant för den kinesiska marknaden där det finns ett stort överskott på tillgänglig metanol, som genom reformering kan användas för att driva bränsleceller i olika typer av applikationer.

PowerCells patentstrategi går ut på att bygga upp en konkurrenskraftig patentportfölj och säkra investeringar i nya produkter, tjänster och teknologier. Patenten omfattar den fundamentala teknologin, framför allt inom nyckelområdena bränslecellsstack och reformer. PowerCells patentportfölj består idag av 74 beviljade patent och ett 30-tal patentansökningar. Den nu beviljade patentansökan skickades in i december 2014.

Patentet är strategiskt viktigt, men har en begränsad påverkan på bolagets resultat.

Göteborg, 2017-03-22

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ekdunge
CTO, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 14:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission