PowerCell har fått en testorder från amerikanska Nikola Motor Company

Nikola Motor Company har sedan tidigare utsett PowerCell Sweden AB (publ) som primär leverantör av bränslecellsstackar. Nu har PowerCell tagit emot en testorder på PowerCell S3.

Nikola Motor Company är ett amerikanskt företag som ska bygga utsläppsfria lastbilar som drivs av bränsleceller. De första lastbilarna är planerade för produktion under 2021 och i november 2017 kunde PowerCell meddela att företaget hade utsetts till primär leverantör av bränslecellsstackar. PowerCell har nu tagit emot en testorder på PowerCell S3 som kommer att installeras i Nikola Motors testfordon. Leveranserna från PowerCell startar under andra kvartalet 2018.

- Med 1 000 hästkrafter och ett vridmoment på 2 700 Nm blir dessa lastbilar starkare än någon annan semitrailer som finns på marknaden idag. Och i och med att de använder PowerCells bränsleceller kommer lastbilarna inte att släppa ut något annat än vatten, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

- Det här är det första steget och även om det är svårt att förutse omfattningen av framtida ordrar, är vi optimistiska och ser fram emot ett samarbete som kommer att fortsätta växa, säger Per Wassén.

Bränslecellsstacken PowerCell S3 är baserad på industriella komponenter och utvecklad i första hand för fordonsindustrin. En enskild stack kan leverera upp till 100 kW och är designad för massproduktion.

Göteborg 2017-12-08

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 8:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission