PowerCell förstärker ledningsgruppen

Nordens ledande bränslecellsbolag PowerCell Sweden AB (publ) meddelar idag att de förstärker sin ledningsgrupp för att öka kundfokus och ytterligare förstärka produktutvecklingsprocessen. 

PowerCell Sweden växer stadigt på den svenska och den internationella marknaden. Nu meddelar bolaget att de nyanställer för att öka kundfokus med professionalism inom marknadsföring samt för att förstärka produktutvecklingsprocessen.

Charlotta Sahlin har anställts som Director Marketing & Communication. Charlotta har en lång och gedigen erfarenhet av internationell marknadsföring och av att utveckla starka varumärken bl. a från Saab Automobile Global Marketing och som Marknads- & PR-chef på it-bolaget Pulsen. Charlotta har i grunden en fil. kand examen inom marknadsföring och kommunikation från Växjö Universitet.

Karl Samuelsson tillträder rollen som Director Product Development och kommer att ansvara för produktutvecklingen. Karl har en lång erfarenhet inom produktutvecklingsområdet från Volvo Cars, Research & Development, Engine Engineering. Karl har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

Båda två ingår från den 15 augusti i PowerCell Sweden ABs ledningsgrupp och rapporterar till VD Per Wassén.

- Vi är ett bolag i en spännande fas och vi ser mycket positivt på framtiden med det ökade intresset för våra produkter och system i Sverige och internationellt. I takt med att bolaget växer ser vi ett behov av att ytterligare fokusera på våra kunder och förstärker nu vår ledningsgrupp med professionalism inom marknadsföring och produktutveckling. Vi är därför mycket glada över att Charlotta och Karl med sina specifika kunskaper och gedigna kompetens vill arbeta tillsammans med oss och bidra till vår fortsatta tillväxt, säger Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

Göteborg, 2016-08-12

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är av sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti, 2016, kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission