PowerCell förbereder leverans av det första bränslecellssystemet PS-5 till Kina

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) levererar inom kort bränslecellssystemet PowerCell PS-5 till China Fuel Cell Energy Co Ltd. Det innebär den första leveransen efter att systemet presenterades på Hannovermässan i april.

PowerCell PS-5 är ett bränslecellssystem som bygger på den robusta bränslecellsstacken PowerCell S2. Systemet är framtaget för att möta behovet av miljövänlig, tyst och tillförlitlig elgenerering för back up-system, byggnader, hushåll, telekom och trafiksystem.

Kina har skrivit på COP21 och driver miljöfrågan med stort engagemang inom alla sektorer. Det är därför talande att det är till Kina som den första PowerCell PS-5 nu levereras.

- PowerCell PS-5 underlättar övergången till förnybar energi. När den till exempel integreras med solcellspaneler möjliggör den lagring och utjämning av behov och produktion av el. Vi bidrar därmed till att bredda China Fuel Cell Energys erbjudande och utvecklar samtidigt deras kunders affär, säger Andreas Bodén som är Director Sales and Aftermarket på PowerCell.

PowerCell PS-5 levereras i olika konfigurationer och finns i effektklasserna 1,6 kW, 3,3 kW och 5,0 kW. Den kan utformas för 24 eller 48 V DC, och kan dessutom utrustas med såväl luft- som vattenbaserad kylning. Produktspecifikationer och mer information finns på www.powercell.se/offerings_head/fuel-cell-systems.

Göteborg 2017-07-28

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission