PowerCell får ytterligare en order på två PowerCell S3 bränslecellstacksprototyper från en strategiskt viktig global kund

PowerCell Sweden AB (publ), Nordens ledande bränslecellsbolag har fått ytterligare en order på två stycken prototypenheter av PowerCell S3 bränslecellstack från en strategisk viktig global kund.

PowerCell S3 bränslecellsstack är baserad på plattformen som har utvecklats av PowerCell i Autostack Core-projektet tillsammans med projektpartners. PowerCell S3 prototyperna beräknas att levereras under det andra kvartalet 2016. PowerCell S3 bränslecellsstacksplattform kommer att komplettera den första och den andra bränslecellsstacksplattformen; PowerCell S1 (1-5 kW) och PowerCell S2 (5-25 kW), eftersom det täcker ett större effektområde från 20 kW upp till 100 kW, bortsett från att denna plattform är utformad för att bara använda ren vätgas som bränsle.

PowerCell S3 bränslecellstack använder protonväxlingsmembran (PEM) teknik och är valet för fordonsapplikationer. PEM är den vanligaste tekniken som används idag på grund av dess pålitliga och dynamiska egenskaper som möjliggör full uteffekt inom några sekunder.

- Vi är mycket glada över att ännu en kund har uppmärksammat de goda resultaten från Autostack Core-projektet och är villiga att testa vår stack själva, säger Andreas Bodén, sälj- och marknadsdirektör på PowerCell Sweden AB.

Ordern är strategiskt viktig, men har en begränsad påverkan på bolagets resultat.

Göteborg, 2016-02-29

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission