PowerCell får amerikansk order på bränslecellssystem för mobilt mikro-elnät baserat på reformerad metanol

PowerCell Sweden AB har fått en order på ett 200 kW bränslecellssystem från det amerikanska bolaget Kaizen Clean Energy. Systemet skall använda vätgas som framställts genom lokal reformering av metanol och byggas in i en mobil lösning för mikro-elnät som kan användas för laddning av elektriska fordon, vätgastankning och backup av kritiska system.

Ordern omfattar ett Powercellution Power Generation System 200 med en effekt på 200 kW som kommer att levereras under september i år. Kaizen Clean Energy har som affärsidé är att sälja kraft som en tjänst, energy as a service, (EaaS) via flyttbara vätgaselektriska kraftgenereringsanläggningar för bland annat laddning av elfordon och vätgastankning. För att sänka kostnaderna för övergången till nollutsläppsfordon satsar Kaizen på att driva sina system med vätgas som framställs på plats genom reformering av metanol.

"Givet nuvarande kostnader för framställning och distribution av grön vätgas kan metanol som reformeras lokalt vara ett attraktivt alternativ för att generera vätgaselektrisk kraft i såväl mobila som stationära lösningar. Vi följer det här med stort intresse eftersom det kan bli aktuellt att använda reformerad metanol i fler applikationer", säger Andreas Bodén, chef för strategisk försäljning på PowerCell Sweden AB.

Den vätgaselektriska laddlösning som Kaizen tar fram kommer att monteras i flyttbara containrar och innehålla såväl metanolreformer som bränslecellssystem och kraftelektronik. Eftersom systemet är flyttbart kan det placeras där behovet av kraft är som störst samtidigt som det kan minska produktions- och distributionskostnaderna för vätgas.  

"Den ökande elektrifieringen av samhället kräver ett mer decentraliserat energisystem där kraft kan framställas lokalt allt utifrån behov. På platser där det saknas ett utbyggt elnät, eller kapaciteten är otillräcklig, kan mobila lösningar av det här slaget bli väldigt konkurrenskraftiga eftersom investeringskostnaderna är låga i förhållande till alternativen. Ett mer decentraliserat energisystem har även fördelar utifrån ett hållbarhetsperspektiv eftersom det ökar tillgången på energi och minskar den samhälleliga sårbarhet som följer på otillräckliga elnät ", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission