PowerCell erhåller EU-stöd för att utveckla marint bränslecellssystem med bland andra ABB

Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) deltar i ett konsortium som nu beviljats EU-stöd för utveckling av ett bränslecellssystem baserat på PowerCell S3. Systemet kommer att integreras och testas i marina applikationer. 

PowerCell Sweden AB har som tidigare kommunicerats, tillsammans med övriga deltagare i konsortiet MARANDA, ansökt om EU-stöd genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking för utveckling av ett bränslecellssystem som ska integreras och testas i marina miljöer. Ansökan har nu blivit beviljad.

Konsortiet MARANDA kommer att utveckla ett komplett och konkurrenskraftigt system som bygger på två stycken bränslecellsstackar PowerCell S3. Systemet som är fritt från vibrationer, oljud och luftutsläpp, kommer att försörja el för fartygets elektriska utrustning samt för dynamisk positionering under mätning. Systemet kommer att installeras ombord på det arktiska forskningsfartyget Aranda, som drivs av SYKE Marine Research Centre, och testas under 18 månader. Projektet startar i mars 2017 och löper under 48 månader. Totalt uppgår beviljat EU-stöd till MARANDA till 3 MEUR, varav PowerCells andel uppgår till 982 000 EUR.

PowerCell S3 är en skalbar prototyp i intervallet 20-100 kW och är utformad för att använda ren vätgas som bränsle. Bränslecellssystemet innebär stora möjligheter för energieffektivisering och minskade utsläpp.

- Vi är entusiastiska över att starta det här projektet med övriga partners i konsortiet. En marin lösning som ger ström utan oljud och utsläpp är betydelsefull för miljön, och öppnar många nya tillämpningsområden, säger Per Ekdunge, CTO för PowerCell Sweden AB.

Övriga partner i projektet är ABB Oy (Finland), OMB Saleri S.p.A. (Italien), PersEE (Frankrike), Suomen ympäristökeskus (Finland), Swiss Hydrogen SA (Schweiz) och Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Finland).

EU-stödet är strategiskt viktigt, men har en begränsad effekt på bolagets resultat.

Göteborg, 2017-01-17

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017 kl.08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission