PowerCell deltar i EU-projekt för att utveckla ett portabelt bränslecellssystem som är plug-and-play

EU har beslutat att godkänna EU-projektet EVERYWH2ERE som ska utveckla ett banbrytande, mobilt bränslecellssystem för tillfällig strömförsörjning i stadsmiljöer. PowerCell Sweden AB (publ) är ett av tolv företag och institutioner som deltar i projektet.

Huvudsyftet med EU-projektet EVERYWH2ERE är att utveckla bränslecellssystem som är lika lätta att transportera som de är att använda.

- Systemen bygger på PowerCell S2 och PowerCell S3 och utvecklas för plug-and-play. Det ska kunna användas på byggarbetsplatser, musikfestivaler och andra evenemang då man har ett tillfälligt behov av elkraft. Två fördelar med bränsleceller är att de är tysta och att de inte genererar några andra utsläpp än vatten, säger Per Ekdunge, CTO på PowerCell.

EU vill dra nytta av den bränslecellsexpertis som finns i EU-länderna för att utveckla kostnadseffektiva lösningar som är tekniskt och logistiskt genomförbara. Totalt omfattar projektet ett ekonomiskt stöd som uppgår till 5 MEUR, varav PowerCells andel uppgår till 0,85 MEUR.

- Tillsammans med aktivt engagemang från lokala myndigheter innebär det här projektet en dörröppnare för bränslecellstekniken till nya marknader, avslutar Per Ekdunge.

Fakta om EVERYWH2ERE
Projektet inleds idag den 1 februari 2018 och sträcker sig över fem år. De företag och institut som är delaktiga i projektet tillsammans med PowerCell är: RINA Consulting SPA, Italien; VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland; Genport SRL, Italien; Swiss Hydrogen SA, Schweiz; Mahytec SARL, Frankrike; Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, Spain; Green Music Initiative / Delta1 gUg, Tyskland; Environment Park SPA, Italien; Acciona Construccion SA, Spanien; ICLEI European Secretariat GMBH, Tyskland och Linde Gas Italia S.r.l, Italien.

Det här projektet har fått finansiering av Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement-nummer 779606. Detta Joint Undertaking mottar stöd från Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram Hydrogen Europe and Hydrogen Europe research.

Göteborg 2018-02-01

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ekdunge
CTO, PowerCell Sweden AB (publ)
Telefon: +46 (0) 739 10 37 02
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission