PowerCell beviljas ett bidrag på 5 MSEK av Energimyndigheten för att utveckla ett modulärt bränslescellssystem för stationära applikationer

Det nyligen börsnoterade bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har av Energimyndigheten beviljats ett bidrag på 5 miljoner kronor för att utveckla ett modulärt bränslecellssystem för stationära applikationer. Projektet syftar till att utveckla och demonstrera stationära bränslecellssystem baserade på moduler om 20 kW med PowerCells nya bränslecellsstack S2.

PowerCell har i diskussioner med potentiella kunder sett ett stort intresse för stationära system i olika storleksklasser baserade på PowerCells bränslecellsteknik. PowerCell kommer med hjälp av det beviljade bidraget från Energimyndigheten att utveckla ett modulärt bränslecellssytem för stationära applikationer.

PowerCell har identifierat en rad olika applikationer som kan adresseras med system baserade på denna bränslecellsmodul, som exempelvis för lagring av energi från förnyelsebara energikällor så som sol- och vindkraft som har en väldigt fluktuerande produktion som inte följer behovet. Andra tänkbara applikationer är större reservkraftaggregat och el-generering från överskottsvätgas i processindustrin.

- Energimyndigheten bedömer PowerCells teknik som mycket intressant och har stöttat företaget i flertalet projekt hittills. Vi ser en stort potential för detta modulära bränslecellssystem då intresset för denna lösning är mycket stort i ett flertal segment och på marknader världen över, säger Magnus Henell, VD för PowerCell Sweden AB.

Baserat på det system som PowerCell har utvecklat i ett tidigare projekt, den s k "Range Extender"-tillämpningen, kan stationära bränslecellssystem i storleksordningen 20-120 kW utvecklas för applikationer i ett flertal segment och marknader.

Bränsleceller förväntas kunna spela en mycket viktig roll i omställningen till förnyelsebara bränslen där den har stor potential att kunna ersätta de mindre dieselkraftverken i flertalet applikationer, men även som del i energilagringssystem och vid stora kraftverk på grund av sin höga verkningsgrad och avsaknad av giftiga utsläpp.

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Göteborg, 2015-01-26

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Bland de största ägarna finns Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission