PowerCell är fortfarandet ett av de mest omsatta av Nasdaq First Norths största bolag

Nasdaq First North 25 Index har uppdaterats och PowerCell Sweden AB (publ) är fortfarande ett av de 25 största och mest omsatta bolag på Nasdaq First North.

PowerCell ingår också fortsättningsvis i portföljen till Nasdaq First North 25 Index.
- Detta ger oss ökad synlighet och vi blir mer intressanta för en bredare grupp investerare, kunder och partners. Att bolagets aktie även under 2016 har varit en av de mest omsatta bland de stora bolagen är en bekräftelse på att vi har en likvid aktie och att vi är en intressant investering, säger Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

Nasdaq First North 25 Index utses i en tvåstegsprocess. Bland de 30 företag med störst börsvärde, väljs de 25 mest omsatta aktierna, mätt med sammanlagda omsättningen under en sexmånadersperiod, för att ingå i indexportföljen. Indexportföljen balanseras två gånger per år och är effektiv från den första handelsdagen i januari 2017 fram till juli 2017.

Göteborg, 2016-12-21

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 17:00 CET

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission