Per Ekdunge utsedd till ny vd för PowerCell Germany GmbH

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) vill nu ytterligare stärka sin närvaro på den viktiga tyska marknaden och har utsett Per Ekdunge till ny vd för det tyska dotterbolaget PowerCell Germany GmbH. Per Ekdunge har med trettio års erfarenhet av bränsleceller och den tyska marknaden ett väl utvecklat nätverk i branschen.

Tyskland ligger långt framme när det gäller förnybar energi. Sedan 2015 har PowerCell Sweden AB (publ) ett dotterbolag i Tyskland och bolaget meddelar nu att Per Ekdunge tillträder som ny vd för PowerCell Germany GmbH den 1 mars 2017. Nuvarande VD för det tyska dotterbolaget, André Martin, fortsätter som tidigare som styrelseledamot i PowerCell Sweden AB.

- Den tyska marknaden är väldigt intressant och har en stor potential både vad gäller stationära och mobila lösningar. I Tyskland har förnybar energi vuxit kraftigt, och vi ser goda möjligheter att kunna etablera PowerCells bränslecellssystem som alternativ för energilagring. Inom Automotive har vi samarbeten med ett antal starka tyska varumärken som BMW och Volkswagen, bland annat genom projektet Autostack Core, säger Per Wassén.

Den tyska staden Stuttgart meddelade nyligen att det från och med 2018 inte längre är tillåtet att köra vissa dieselbilar i staden när utsläppsnivåerna är för höga. Förbudet gäller bilar som inte lever upp till Euro6-kraven, vilket enligt tyska myndigheter innebär att 90 procent av dieselfordonen omfattas av förbudet.

- Alla fossila bränslen medför klimatproblem genom utsläpp av koldioxid, men de har också lokal påverkan genom utsläpp av partiklar och kväveoxider. Ju fortare fordonsbranschen lämnar fossila bränslen bakom sig, desto bättre. Bränslecellstekniken ger el utan andra utsläpp än värme och vatten, och är en miljömässigt mycket smartare lösning, säger Per Ekdunge.

Per Ekdunge har mer än 30 års erfarenhet av bränsleceller och reformerteknik. Tidigare har Per Ekdunge arbetat på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Volkswagen och Dechema i Tyskland samt Volvo Technology där han bland annat ansvarade för utveckling av bränsleceller, batterier och alternativa drivlinor. Per Ekdunge är docent och en av grundarna av PowerCell Sweden AB där han kommer att fortsätta som CTO. Efter tidigare arbete i Tyskland och erfarenheter från bränslecellsbranschen har Per Ekdunge ett mycket välutvecklat nätverk i Tyskland.

Den 24-28 april arrangeras Hannovermässan som är en mötesplats för industrin. PowerCell kommer att ställa ut med egen monter under mässan som förväntas locka 200 000 besökare.

Utnämningen av Per Ekdunge är strategiskt viktig, men har en begränsad påverkan på bolagets resultat.

Göteborg, 2017-02-23

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Per Ekdunge
VD, PowerCell Germany GmbH
Tel: +49 069 3085 547102
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 14:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission