Partnerskap möjliggör kraftproduktion med netto noll-utsläpp oberoende av elnätet

PowerCell Group samarbetar med Hitachi Energy, Göteborgs Hamn, Skanska, Volvo Group och Linde Gas för att möjliggöra hållbar kraftproduktion och demonstrera nästa steg mot en grönare hamnverksamhet. Tillsammans har parterna tagit fram en flexibel vätgaselektrisk lösning i som producerar utsläppsfri kraft för att driva en eldriven grävmaskin.

PowerCell Group, en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system, har tillsammans med Hitachi Energy, en global teknikledare för att främja hållbar energi, utvecklat en ny produkt kallad HyFlex™. Produkten är en flexibel containerlösning som kan användas i en lång rad tillämpningar för utsläppsfri kraftproduktion. HyFlex använder en vätgasbränslecell på 100kW från PowerCell i kombination med batterier för att generera kraft oberoende av elnätet utan utsläpp av växthusgaser vid användande av grön vätgas.

Vid en demonstration den 4-17 mars i Göteborgs Hamn så har HyFlex producerat kraft till en eldriven grävmaskin från Volvo Construction Equipment. Linde Gas, världens största industrigasföretag, har levererat grön vätgas för produktionen. För partnerna som alla är drivande inom vätgasteknik och infrastrukturutveckling, syftar demonstrationen till att visa att tekniken är redo och kan ersätta nuvarande fossildrivna lösningar med hållbara vätgaselektriska lösningar i kommersiella tillämpningar.

"Det här är ett fantastiskt exempel på vikten och styrkan, av samarbete, när branschledande aktörer går samman för att påskynda energiomställningen. HyFlex-installationen på Skanskas byggarbetsplats i Göteborgs hamn visar framgångsrikt hur denna vätgasdrivna bränslecellsteknik kan fungera som ett fossilfritt rent och tillförlitligt alternativ till dieselgeneratorer", säger Tobias Hansson, VD på Hitachi Energy i Sverige.

"En hamn är på många sätt den perfekta platsen för användning av vätgas. I en blandad och energiintensiv verksamhet som Göteborgs Hamn har vätgas många användningsområden utöver vad vi sett idag. Exempelvis som bränsle för lastbilar, lok eller hanteringsutrustning i hamnen. Såväl som för framdrift av fartyg, eller för att stötta elnätet när ett fartyg är elanslutet vid kaj. Så användningen av vätgas passar perfekt in i hamnkontexten", säger Viktor Allgurén, innovationschef på Göteborgs Hamn.

"Den gröna omställningen är på gång och vätgaselektriska lösningar är kommersiellt gångbara för att ersätta fossila bränslen i kraftproduktion, vilket leder till hög efterfrågan på hållbara industrialiserade lösningar utan utsläpp av växthusgaser. På PowerCell ser vi att vätgasindustrin har passerat forskningsstadiet och vi ökar nu leveranserna av utsläppsfria bränslecellsprodukter och lösningar till våra kunder. Detta gör oss redo att vara en möjliggörare av teknikskiftet i branschen. HyFlex har potentialen att ersätta dieseldrivna generatoraggregat i många applikationer för kraftgenerering - alla med nollutsläpp. Den här demonstratorn har uppförts med byggarbetsplatser i åtanke, men vi ser också behovet av utsläppsfria tillämpningar inom marin- och hamnelektrifiering såsom hållbar kraftproduktion för landström till fartyg", avslutade Richard Berkling, VD för PowerCell Group.

19 mars 2024

För mer information kontakta gärna:
Richard Berkling
VD
Tel: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Om PowerCell
PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission