Nikola Motors planerar inte använda PowerCells bränslecellsstackar vid kommande serieproduktion

PowerCell Sweden AB (publ) har fått information om att Nikola Motors inte planerar använda PowerCells bränslecellstackar när bolaget väl inleder serieproduktion av sina bränslecellsdrivna lastbilar. Orsaken är att PowerCell inte kunnat acceptera Nikolas villkor för fortsatt samarbete. "Testerna har fallit väl ut men då vi avvisat de föreslagna affärsvillkoren såsom fullständigt oacceptabla för PowerCell, har Nikola valt att avsluta samarbetet när det gäller serieproduktion", säger Per Wassén, vd för PowerCell.

2017 utsågs PowerCell till primär leverantör av bränslecellsstackar till Nikola. Som PowerCell redan tidigare har kommunicerat har bolaget därefter levererat stackar till de prototyper av bränslecellssystem som Bosch levererat till Nikola Motors för tester. Bränslecellssystemen har byggt på PowerCells stack PowerCell S3 som har marknadsledande effekttäthet och en mycket kompakt design. Nikola har fått ta del av resultaten av tester av PowerCell S3 som PowerCell och Bosch gjort i sina egna laboratorier åt Nikola.

"Stackarna har fungerat väl och vi har fått ut den prestanda som behövs", säger Per Wassén. "PowerCell kunde dock inte acceptera de affärsvillkor som Nikola ställde för ett fortsatt samarbete, varför Nikola meddelat att de inte planerar att använda våra stackar när väl en serieproduktion av deras lastbilar kommer igång."

"Vi önskar Nikola lycka till", säger Per Wassén. "PowerCell kommer fortsätta att fokusera sina ansträngningar på de andra fordonstillverkare som nu ökar sina satsningar inom bränsleceller och vätgas för att hantera den oundvikliga omställning som branschen står inför."

Göteborg 2019-04-04

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén VD, PowerCell Sweden AB (publ) Tel: +46 (0) 31 720 36 20 Email: [email protected] 

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019, kl 18:20 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission