Näringsminister Mikael Damberg besökte PowerCell

Det nordiska ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) besöktes igår av näringsminister Mikael Damberg för samtal om den roll som bränsleceller har som lösning för klimatfrågan.

Regeringen kommunicerade i september att de vill satsa 1 miljard kronor om näringslivet går in med lika mycket, för att stärka fordonsindustrin och bidra till elektrifieringen av fordonsflottan. Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med bland andra Chalmers fått i uppdrag att göra en förstudie. I går tisdag besökte näringsminister Mikael Damberg PowerCell för ett samtal om hur bränslecellstekniken är en del i elektrifieringen av fordonsflottan.

- Vi visade upp PowerCells produktions- och forskningsanläggning och berättade om hur myndigheter i Tyskland och Kina genomför omfattande satsningar på bränsleceller inom exempelvis fordonsindustrin. Bränsleceller drivs av vätgas och luft, och genererar el och värme utan andra utsläpp än vatten. Därför är det så viktigt att en del av de resurser som regeringen vill satsa på elektrifiering avsätts för bränsleceller, säger Per Wassén som är vd för PowerCell Sweden AB.

Tisdagens möte var inte första gången som Mikael Damberg och Per Wassén träffades.

- När Mikael Damberg, Stefan Löfven och ytterligare två statsråd besökte Kina i juni, var jag en av näringslivets representanter. I Kina drabbas befolkningen av allvarliga hälsoproblem till följd av den omfattande användningen av fossila bränslen. Våra bränsleceller gör det möjligt att rädda klimatet genom att ta steget in i vätgassamhället. Satsningen på elektromobilitet bör därför fördelas mellan bränsleceller och batterier, säger Per Wassén.

Göteborg 2017-10-04

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission