Inlösen av personaloptioner tillför PowerCell 4,5 miljoner kronor

Lösenperioden för personaloptioner i PowerCell Sweden AB (publ) är avslutad. Totalt tecknades 368 000 stycken, vilket innebär en täckningsgrad på 99,6 procent.

Lösenperioden för det incitamentsprogram med personaloptioner som PowerCell Sweden AB (publ) har erbjudit ledande befattningshavare och nyckelpersoner har avslutats. Optionsprogrammet omfattar totalt 369 000 teckningsoptioner som ger rätt att nyteckna lika många aktier. 99,6 % av dessa teckningsoptioner har utnyttjats och PowerCell har därigenom fått ett kapitaltillskott på 4 508 000 SEK.

Efter att 368 000 nyemitterade aktier registrerats kommer det att finnas 51 868 810 utestående aktier i PowerCell. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,022 SEK vilket gör att det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 141 113,82 SEK.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear. I samband med inlösen av teckningsoptionerna har en rad ledande befattningshavare och nyckelpersoner ökat sitt innehav i bolaget.

Göteborg 2018-01-15

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission