Industrialiserad bränslecellsteknologi redo att leverera utsläppsfri kraft inom en rad olika områden

- system från PowerCell ombord när Sveriges första vätgassopbil tas i drift

När Sveriges första utsläppsfria vätgasdrivna sopbil idag tas i drift i Göteborg sitter ett bränslecellssystem från PowerCell Sweden AB ombord. Sopbilens kraftsystem bygger på PowerCells industrialiserade bränslecellsteknologi. Tack vare att elektrifieringen skett med en vätgaselektrisk drivlina klarar sopbilen precis som en diesel- eller naturgasdriven sopbil ett fullt arbetspass utan att behöva tanka.

PowerCell Sweden AB har utvecklat bränsleceller och bränslecellssystem sedan mitten av 1990-talet och är idag världsledande inom området. Från sin ledande teknologiska position har bolaget utvecklat industrialiserade, bränslecellsbaserade kraftlösningar för en lång rad applikationer inom såväl fordonssegmentet (onroad och offroad) som det stationära och det marina segmentet. När världens första vätgaselektriska flygning med ett kommersiellt plan genomfördes i september förra året fanns ett bränslecellssystem från PowerCell Sweden ombord.

Den vätgaselektriska sopbil som idag tas i drift av avfalls- och återvinningsföretaget Renova i Göteborg har tagits fram gemensamt av PowerCell Sweden, Renova, Scania och JOAB. Såväl framdrivning som lastning och komprimering av soporna sker med hjälp av el som produceras ombord av bränslecellssystemet. Värmen som bildas används för att värma hytten. En lastbil som drivs med bränsleceller får samma körbarhet, räckvidd, gångtid och lastkapacitet som en dieseldriven lastbil men ger inte upphov till några andra utsläpp än vatten. Tankningstiden skiljer sig heller inte nämnvärt från den hos vanliga dieseldrivna lastbilar.

"En av de många fördelarna med bränsleceller och vätgas är att de ger en minimal påverkan på kundens operativa process. Den nu aktuella sopbilen är ett tydligt bevis - precis som sopbilar som drivs med diesel eller naturgas klarar den ett fullt arbetspass utan att behöva tanka. Att övergången till hållbar kraftproduktion innebär så liten förändring av kundernas operativa beteende som möjligt kommer att vara avgörande om en bred utfasning av fossilbaserad kraft skall ta sin början", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB. 

Sopbilen har tagits fram med hjälp av bidrag från Energimyndigheten inom ramen för programmet FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som gemensamt finansierar forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har medverkat vid framtagningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission