Första dag för handel med PowerCells aktier på Nasdaq Stockholm

Från och med idag handlas PowerCells aktier på Nasdaq Stockholm. PowerCells aktier har tidigare handlats på Nasdaq First North Growth Market.

"Jag är mycket glad över att våra aktier nu handlas på Nasdaq Stockholm. Noteringen är en del av vår strategi att bygga en stabil bas för lönsam tillväxt. Jag ser fram emot att öka vår synlighet mot investerare och andra intressenter för att visa hur PowerCells ledande vätgaselektriska lösningar bidrar till ett utsläppsfritt samhälle", säger Richard Berkling, VD för PowerCell Group.

PowerCell är världsledande inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system som bidrar till en utsläppsfri värld. Sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market Stockholm 2014 har PowerCell haft en stark årlig tillväxt och ökande bruttomarginal. Marknaden för vätgaselektriska lösningar utvecklas i snabb takt, driven av övergången till elektrifiering och utsläppsfria lösningar.

"Vi har framgångsrikt utvecklats från ett innovationsföretag till ett moget företag med ett ledande produktutbud och volymproduktion på den snabbt växande vätgaselektriska marknaden. Noteringen på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa och en bekräftelse på PowerCells mognad och välgrundade expansionsplaner", avslutar Richard Berkling.

För fullständig information om noteringen hänvisas till Prospektet som har upprättats av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra värdepapper i PowerCell. Prospektet finns tillgängligt på PowerCells webbplats powercellgroup.com. Prospektet kommer även att publiceras på Finansinspektionens webbplats inom några dagar.

Aktierna kommer att handlas med oförändrat kortnamn PCELL och ISIN-kod SE0006425815. Aktieägare i PowerCell behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling
VD
Tel: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Om PowerCell Group

PowerCell Group är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell är sedan den 18 december 2023 noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission