ENGV ny distributör för PowerCell Sweden AB i Australien och Nya Zealand

PowerCell Sweden AB (publ) har ingått ett avtal med den australiensiska systemintegratören ENGV Pty Ltd, som gör ENGV till ny distributör och servicepartner för PowerCell Sweden AB på marknaderna i Australien och Nya Zealand.

De två bolagen har arbetat tillsammans sedan 2020 då ENGV beställde ett PowerCell MS-100 bränslecellssystem för användning i Australiens första demonstrationsanläggning inom vätgasbaserad stationär kraftgenerering i den avlägset belägna orten Denham, västra Australien. ENGV är en integratör och fullserviceleverantör som tillhandahåller ett brett spektrum av kundinriktade lösningar inom framställning, komprimering, lagring och transporter av gaser, däribland vätgas.

För att öka användningen av vätgas som energibärare och energikälla har Australien beslutat anta en nationell vätgasstrategi. Strategin lanserades i november 2019 och har som vision att göra landet till en ledande aktör inom vätgasindustrin till 2030. För att bidra till utbyggnaden av en inhemsk vätgasindustri har landet skapat en fond på totalt motsvarande drygt 2 miljarder SEK (300 miljoner australiensiska dollar) med uppdrag att finansiera och investera i olika satsningar inom vätgasteknologin.

"Australien inser vätgasens enorma potential och satsar stort på att etablera att vätgasbaserat och helt hållbart energisystem. Genom att låta ENGV representera oss på den viktiga australiensiska marknaden kommer vi att få mycket goda möjligheter att dra nytta av de satsningar som görs inom vätgasområdet i Australien", säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell Sweden AB.

"Australiens stora beroende av dieselbaserad kraftgenerering i avlägsna områden skapar en betydande möjlighet för kombinationen av PowerCell Swedens teknologi och ENGV:s förmåga att leverera containerbaserade lokala lösningar som är väl anpassade till Australiens unika klimat- och marknadsmässiga förutsättningar", säger Sean Blythe, vd för och grundaren av ENGV.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Bodén
Försäljningschef  
Tel: +46 (0) 31 720 36 20   
Email: [email protected]                                                          

Mårten Wikforss
Investor Relations
Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission