REGMAR

Ännu ett kvartal med fortsatt tillväxt och branschledande bruttomarginal

PowerCell Sweden AB ökade försäljningen med 23% till 55,6 MSEK (45,1) under tredje kvartalet 2022. Den branschledande bruttomarginalen förbättrades till 35,5% (32,5), vilket speglar PowerCells förmåga att skala upp produktionen samtidigt som effektiviteten och produktiviteten förbättras.

Under kvartalet påverkades försäljningen särskilt positivt av marinindustrin. PowerCells första serieproduktion av system för marina och stationära applikationer kommer att starta under fjärde kvartalet 2022.

"En bruttomarginal under de senaste tolv månaderna på över 35 procent innebär att vi tydligt ser effekterna av de nyligen genomförda investeringarna för att industrialisera erbjudandet", säger Richard Berkling, VD för PowerCell Sweden AB. "Förmågan att öka volymerna samtidigt som effektivitet och produktivitet förbättras är extremt viktig när man växer i ett teknikskifte."

"Våra senaste framgångar och starka utveckling visar att vi har en solid position för att dra fördel av megatrenderna där fler och fler industrier vill bli utsläppsfria. Detta gör mig mycket trygg med PowerCells tillväxtmöjligheter och förmåga att skapa långsiktigt värde", avslutar Richard Berkling.

Finansiellt sammandrag

MSEK, om inte annat anges

Juli-sep 2022

Juli - sep 2021

2021

Nettoomsättning

55,6

45,1

159,8

Bruttovinst

19,8

14,6

49,0

Bruttomarginal, %

35,5

32,5

30,7

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

-24,5

-12,2

-80,5

Rörelseresultat

-24,5

-12,2

-81,7

Periodens resultat

-19,9

-9,4

-75,1

Vinst per aktie, före och efter utspädning, SEK

-0,37

-0,17

-1,50

Soliditet, %

69,8

75,2

73,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11,0

-40,0

-66,3

Länk till rapporten: https://powercellgroup.com/investerare/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                     Torbjörn Gustafsson
VD                                                             CFO
+46 31 720 36 20                                       +46 701 86 69 86
[email protected]     [email protected]         
www.powercellgroup.com

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl 08.30.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission