Högre leveranser till Kina lyfte omsättningen i tredje kvartalet

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet i år med 36procent, från 11 MSEK till 15 MSEK, jämfört med motsvarande period föregåendeår. Rörelseresultatet uppgick till -16,6 MSEK jämfört med -10,8 MSEK motsvarandeperiod föregående år.

"Kina driver försäljningen under det tredje kvartalet medan det försämraderörelseresultatet i huvudsak beror på planenligt ökade försäljnings- ochadministrationskostnader samt högre utvecklingskostnader kopplat till vårtgemensamma utvecklingsprojekt för PowerCell S3 ihop med Bosch", säger PerWassén, vd för PowerCell. Under det tredje kvartalet 2019 uppgick försäljningen till 15 089 TSEK jämförtmed 11 091 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 36 procent.Rörelseresultatet uppgick till -16 645 TSEK (-10 822 TSEK). Försämringen avrörelseresultatet hänger samman med ökade kostnader för försäljning ochadministration samt högre utvecklingskostnader kopplat till framför allt detgemensamma utvecklingsarbetet av bränslecellstacken PowerCell S3 som PowerCellbedriver tillsammans med Bosch. Resultatet påverkas också av en försämradbruttomarginal som i sin tur hänger samman med en tekniskt mer komplex order påsystemsidan vilken krävde mer omfattande kundanpassningar. 

"Både våra ökade kostnader inom försäljning och administration och denförsämrade bruttomarginalen är resultatet av medvetna beslut", säger Per Wassén,vd för PowerCell. "För att klara att fortsätta öka vår omsättning satsar vistörre resurser på försäljning, inte minst i Kina, där vi efter kvartalet kundemeddela att vi nu har alla tillstånd på plats för etableringen av vårt lokaladotterbolag. Den tekniskt mer komplexa ordern på systemsidan påverkade vårlönsamhet negativt men var strategiskt viktig eftersom den fört med sig viutvecklat vår teknologi ytterligare, något som kommer att gynna oss inom allavåra segment." 

För mer information, vänligen kontakta 

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected] 

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) ärskyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 31 oktober 2019, kl 07:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och-system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobilaanvändningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas ochgenererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarnaoch systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassatill kundernas behov PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell spin-outfrån Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel påNasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är CertifiedAdviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission