Nästan fyra gånger högre försäljning jämfört med förra året

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017. Utvecklad marknadsstrategi och en förstärkt försäljningsorganisation har gjort att försäljningen är nästan fyra gånger högre än motsvarande kvartal 2016, vilket också har lett till en minskad rörelseförlust.

Arbetet med att kommersialisera och industrialisera PowerCell pågår för fullt. Bolaget har prioriterat fyra marknadssegment med högt kundintresse och många offertförfrågningar. Detta resulterade i en nästan fyrdubblad försäljning jämfört med motsvarande kvartal 2016, vilket också resulterade i en minskad rörelseförlust.

- De nyligen rekryterade säljarna är på plats vilket har resulterat i ett ökat antal kundaktiviteter. Samtidigt ser vi att de olika utvecklingsprojekt som vi bedriver löper på enligt plan, säger Per Wassén som är vd för PowerCell Sweden AB.

I Norge har Hyon AS, det joint venture som PowerCell har lanserat tillsammans med norska Hexagon Composites ASA och Nel ASA, startat upp sin verksamhet. Dessutom har PowerCell startat sina leveranser till Kina och Wuhan Tiger.

- PowerCell står strategiskt väl positionerat inför den kommande disruptiva förändringen i energi- och transportbranschen. Vår modulariserade plattformsstrategi, med produkter som lätt kan anpassas till olika kundapplikationer, gör att vi snabbt kan öka produktionsvolymer vilket ger skal- och kostnadsfördelar åt oss och våra kunder, avslutar Per Wassén. Den fullständiga kvartalsrapporten finns att läsa på investor.powercell.se.

Göteborg 2017-11-01

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög energidensitet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission