PowerCell presenterar delårsrapport

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Företaget beskriver ett fortsatt ökat kundintresse och ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper.

Kvartalets försäljningsinsatser och framgångsrika riktade nyemission, som innebar ett kapitaltillskott om 225 MSEK före emissionskostnader, bekräftar den förflyttning som PowerCell genomför: Från ett teknikorienterat uppstartsbolag med fokus på utveckling, till ett innovativt kommersiellt spjutspetsbolag med produkter designade för massproduktion. Kvartalets omsättning uppgick till 5 996 TSEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört med andra kvartalet 2016.

- Vi ser ett fortsatt ökat kundintresse och får ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper. De fortsatta värmerekorden som uppmätts runt om i världen påminner oss om att det är bråttom att ställa om till miljövänliga alternativ och att satsa på vätgas och bränslecellsteknik, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Under andra kvartalet har PowerCell presenterat en icke-bindande avsiktsförklaring med tyska myndigheter. Projektet, som heter AutoStack-Industrie, syftar till att utveckla PowerCell S3 som gemensam teknologisk plattform för tysk fordonsindustri. I projektet ingår bland andra BMW, Daimler, Ford och Volkswagen.

- Intresset för bränsleceller är växande och vi vill underlätta för kunder att gå över till miljövänliga alternativ. Under kvartalet har vi bildat ett joint venture med norska Nel ASA och Hexagon Composites för att utveckla integrerade vätgaslösningar och tillsammans skapa en "one-stop-shop" för kunderna, säger Per Wassén.

Genom intresseorganisationen Vätgas Sverige deltog PowerCell under Almedalsveckan i Visby där behovet av fossilfria transporter diskuterades intensivt.

- Vi gläder oss åt att politiker på regional och lokal nivå börjar ta initiativ till att göra övergången möjlig även i Sverige. Så har exempelvis Västra Götalandsregionen bidragit till att förverkliga den tankstation för vätgas som Mariestads kommun har byggt, säger Per Wassén och avslutar:

- Vi befinner oss i ett teknikskifte och genom vår plattformsstrategi, som bygger på produkter som lätt kan kundanpassas och användas i olika typer av applikationer, är vi  väl positionerade för att möta  den kommande tillväxten och därmed skapa värde för miljön och samhället liksom för kunderna och PowerCells aktieägare.

Göteborg 2017-08-18

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Rapporten i sin helhet bifogas.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission