PowerCell Swedens delårsrapport för april-juni 2016

Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar sin delårsrapport för april - juni 2016. Delårsrapporten presenterar ett fortsatt ökat kundintresse och en kraftigt förbättrad nettoomsättning. Bolaget har genomfört flertalet försäljningar av PowerCell S1 samt prototyper av PowerCell S2 och S3.

PowerCell Sweden AB har presenterar sin delårsrapport för april - juni 2016.

- Vi ser ett fortsatt ökat kundintresse ute på flera marknader. Vi har under kvartal två genomfört flertalet försäljningar av vår PowerCell S1 för stationära applikationer samt prototyp av PowerCell S2 för REX (Range Extender) och prototyper av PowerCell S3 för fordons- och lastbilsapplikationer. Vidare har vi ingått flera viktiga samarbeten med partners som ytterligare ska bana väg för fortsatt framgång för vår fortsatta utveckling av nya produkter och lösningar, säger Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

Delårsrapporten för kvartal 2 2016 visar följande viktiga händelser under denna period:

  • Fortsatt ökat kundintresse och kraftigt förbättrad nettoomsättning 
  • Flera genomförda försäljningar av PowerCell S1 för stationära applikationer, prototyp av PowerCell S2 för REX (Range Extender) och prototyper av PowerCell S3 för fordons- och lastbilsapplikationer 
  • Order på en prototyp av PowerCell S2 från en strategiskt viktig global kund som kommer att använda prototypen till micro-CHP (Combined Heat and Power) för bostäder på den sydkoreanska marknaden 
  • Samarbetsavtal - MOU med Swiss Hydrogen, där avsikten är att bolagen skall samarbeta inom utveckling och försäljning av kompletta system, initialt med fokus inom transportsektorn 
  • Testerna med Telia (PowerPac B-prototyp), som nu avslutats i samband med semestern, har varit har varit lyckade, resultat och utformning av fortsättningen är under utvärdering tillsammans med kund 
  • Autostack Core projektet fortlöper enligt plan

Läs hela rapporten på: Finansiella Rapporter

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg, 2016-08-16

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31)720 36 20
Email: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som PowerCell Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission