Delårsrapport april-juni 2015

Viktiga händelser apr-jun 2015
- Första order av S1-plattformen till ett energismart hus - Ett hus med el från egna bränsleceller, fri från elnätet och med egenproducerad vätgas från solceller. Kommer levereras under hösten 2015.
- Första ordern av S2-plattformen. Ett tyskt företag har beställt två bränslecellstackar av modellen S2 på 25kW vardera. Bränslecellstackarna kommer att levereras under hösten 2015.
- Fortsatt framgångsrik utveckling av S3-plattformen, en 100 kW bränslecellsstack plattform för fordons tillämpning, inom ett EU projekt (Autostack Core) med partner som bl a BMW, VW och ett antal stora underleverantörer och forskningsinstitut. Designen baseras på industrikomponenter som är lämpliga för volymproduktion.
- Unikt samarbete inlett med GORD (Gulf Organization for Research & development) genom Midroc New Technology (en av PowerCell's huvudägare, som i sin tur ägs av Mohammed Al-Amoudi). Samarbetet genomförs med syftet att PowerCell skall bli förstahandsvalet vad gäller bränsleceller/PowerPac för GORD's upptagningsområde vilket i princip består av hela Gulf-regionen.
- Per Wassén, ny VD med start från 5 juni 2015. Tidigare styrelseordförande i PowerCell Sweden sedan bolagets start 2008 och Investment Director, Volvo Group Venture Capital, AB Volvo.
- Magnus Jonsson, ny styrelseordförande för bolaget från 5 juni 2015. Tidigare ledamot i styrelsen i Powercell Sweden sedan 2012. Tidigare befattning som SVP, produktutveckling på Volvo Personvagnar. Stor erfarenhet inom fordonsindustrin.
- Karin Nilsson ny CFO, med start från 10 augusti 2015. Kommer senast från KVD Kvarndammen AB där hon varit CFO sedan 2010.

VDs kommentarer
Powercell Sweden AB är ett spjutspetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer bränsleceller, bränslereformer och system för den globala marknaden. Vi är en industriell avknoppning från Volvokoncernen som har under de senaste 15 - 20 åren forskat och utvecklat bränsleceller för olika användningsområden.

Ytterligare ett kundsamarbete - PowerPac (Bränslecell S2 som drivs av reformerad vätgas från diesel)
Intresset för PowerCells huvudprodukt PowerPac är mycket stort och bolaget fokuserar inledningsvis på telekomindustrin, samtidigt som vi är mycket lyhörda för marknadssignalerna från andra applikationsområden. I nuläget finns överenskommelser om tre testprojekt under hösten, dels en fortsättning av samarbetet med VodaCom i Sydafrika och dels en etablering av test för drift av kylsystem till fordon tillsammans med ASKO i Norge.

I det tredje projektet, som blev klart under Q2 ingår PowerCell i ett unikt samarbete mellan Midroc New Technology (en av PowerCell's huvudägare, som i sin tur ägs av Mohammed Al-Amoudi) och GORD (samarbetsorgan för forskning och utveckling för de sex gulfstaterna). I en speciell fullskalig anläggning i Qatars huvudstad Doha ska bl.a. PowerCells PowerPac utvärderas i slutet 2015/2016. På sikt kan detta innebära att en lång rad Gulf-länder väljer PowerCells teknologi i en stor satsning på hållbar utveckling.

Lagra energi i vätgas
Ett spännande område är lagring av energin från småskalig sol- och vindkraft i elektrolytiskt framställd vätgas. Den el som solfångare/vindkraftverk alstrar tillgodoser det kontinuerliga elbehovet och av överskottet framställs vätgas som sedan lagras på tank. Den kan senare användas i en bränslecell för att alstra ny el när det behövs. Intresset för att lokalt lösa energibehov ökar kraftigt, då nätverksleverantörer tar ut stora avgifter och önskan av att ha ett självförsörjande hus ökar. År 2020 kommer det finnas krav på att alla nya byggnader ska vara nära nollenergihus, vilket betyder att de ska producera nästan lika mycket energi som de konsumerar.

Första order till ett lågenergihus
PowerCell tecknade en första order under Q2 för leverera ett FC-UPS (Fuel Cell - Uninterrupted System), baserat på bränslecellsplattformen S1 till ett självförsörjande 'Off Grid' - lågenergihus i Angered, Göteborg. Solcellerna som huset har på taket, kommer att producera el under dygnets ljusa timmar och elen kommer att används för att tillverka vätgas från vatten med hjälp av en elektrolysör. Kvälls- och nattetid samt under vintersäsongen används sedan el från bränslecellen, som går på den lagrade vätgasen. Bränslecellen producerar utöver el även värme som leds in i husets varmvattenstankar och användas till uppvärmning och varmvatten. Vätgasen i tankarna kommer även kunna användas som tankstation till hushållets planerade vätgasbil. Projektet kommer att genomföras under hösten 2015 och kommer vara en referensanläggning för kommande projekt som har stor potential för olika typer av fastighetsägare.

Vätgasdrivna bilar är framtiden
Fossila bränslen som bensin och diesel har sedan 100 år dominerat som drivmedel. Utsläppen från de fossila bränslena har orsakat skador på såväl miljö som människor och skapat enorma utmaningar vad gäller framtida klimathot.

Vätgas kan vara lösningen som alla letar efter. När Toyotas bränslecellsbil Mirai presenterades på Los Angeles 2014, sade Toyotas ordförande Takeshi Uchiyamada; "Vätgas blir bränslet för det kommande århundradet".

Toyota har också konstaterat att framtiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bränsleceller. Det är inte osannolikt att andra större fordonstillverkare kommer att gå samma väg som Toyota. PowerCell ingår i ett tekniksamarbete med ett antal av dessa, däribland Volkswagen och BMW. Eventuella serieleveranser till fordonsindustrin kan dock förutses först efter 2020. Det viktiga är att det på sikt finns möjlighet att komma upp i större volymer, vilket gör att priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

Vätgas tankstation intill PowerCell
Vad som behövs för att detta ska kunna slå igenom är en vätgasinfrastruktur, vilket nu byggs ut i större skala i bl a US, Japan och Tyskland. Inom organisationen Vätgas Sverige, talar man om trettio tankstationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs en tankstation intill PowerCells lokaler i Göteborg, en vid Arlanda, en i Sandviken och sedan tidigare finns en i Malmö.

Första order av bränslecellsplattformen S2
Som tidigare rapporteras lanserades i samband med Hannover mässan i april bolagets nya bränslecellsplattform S2 på marknaden. Mottagandet och intresset var mycket positivt och under mässan knöts ett flertal nya kontakter avseende potentiella leveranser. PowerCell fick den första ordern av S2-plattformen i juni. Ett tyskt företag beställde två bränslecellstackar av modellen S2 på 25kW vardera. Bränslecellstackarna kommer att levereras under hösten 2015 S2 kompletterar PowerCells första generations bränslecellsstack, S1 (1-5 kW), då den omfattar större effekter från 5 kW upp till 25 kW. PowerCells S2 stack på 25 kW kommer testas som en s.k. Range Extender i Volvo Cars vätgasdrivna demobil under höst/vinter 2015/2016.

S3 Plattformen
Fortsatt framgångsrik utveckling av S3-plattformen, en 100 kW bränslecellsstack plattform för fordons tillämpning, inom ett EU projekt (Autostack Core) med 13st partner som bla BMW, VW och ett antal stora underleverantörer och forskningsinstitut (bl a DANA, Freudenberg, Solvicore). Designen baseras på industrikomponenter som är lämpliga för volymproduktion.

Vi har fördelen att vi kan använda samma teknik inom många olika segment vilket gör att vår försäljning kommer ske till flera områden samtidigt. Det ger industriella skalfördelar och minskar risken.

Sammanfattningsvis har kvartalet präglats av den pågående industrialiseringsprocessen och intensiva utvecklingsfasen för att skapa förutsättningar för serieproduktion, vilket enligt plan belastar resultatet Q2. Ett tydligt ökat fokus på kundprojekt som kommer ge intäkter under kommande kvartal.

Med ovanstående ser jag fram emot en spännande framtid för PowerCell och våra aktieägare.

Per Wassén
Verkställande Direktör
PowerCell Sweden AB

Kommande rapporttillfällen
- Delårsredogörelse Q3, 2 november 2015
- Bokslutskommuniké 2015, 7 mars 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg den 17 augusti 2015

Magnus Jonsson
Styrelseordförande

Göran Linder
Styrelseledamot

Dirk De Boever
Styrelseledamot

André Martin
Styrelseledamot

Per Wassén
Verkställande Direktör

För ytterligare information:
VD Per Wassén, +46 (31) 323 37 71, [email protected]
Bolagets hemsida: www.powercell.se

PowerCell i korthet
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem. PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil- transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där avgaser och giftiga utsläpp elimineras samt är tyst i drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg.PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Bland de största ägarna finns Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus.

PowerCell Sweden AB (publ) är baserat i Göteborg och är noterat på First North vid Nasdaq Stockholm.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission