REGMAR

Ökad bruttomarginal och starkt kassaflöde

Januari - mars 2024

  • Nettoomsättning 52,1 MSEK (50,5), tillväxt om 3 %
  • Bruttoresultatet minskade 28 % till 24,6 MSEK (19,1) och bruttomarginalen förbättrades till 47,2 % (37,9)
  • Rörelseresultat -29,3 MSEK (-26,2)
  • Resultat efter skatt -25,1 MSEK (-24,2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,7 MSEK (11,6)
  • Resultat per aktie (före och efter utspädning) -0,66 SEK (-0,45)

VD Richard Berkling kommenterar:
Starkt kassaflöde och växande intresse för kommersiella projekt

Den vätgaselektriska marknaden utvecklas väl och intresset för våra utsläppsfria bränslecellssystem ökar. I takt med att vi får fler OEM-kunder och integrerade installationer av våra industrialiserade bränslecellsystem ökar leveranserna långsammare i övergångsfasen från den tidigare projektdrivna marknaden. Under kvartalet har vi fokuserat på förberedelser för kommande serieleveranser och rapporterar en ökning av nettoomsättningen på 3 procent. Samtidigt redovisar vi en hög bruttomarginal under första kvartalet på 47,2 procent (37,9) och högt operativt kassaflöde på 38,7 MSEK (11,6). Med vår ledande position inom betydande marknadssegment, effektiva organisationsstruktur och innovativa kapacitet har vi förmågan att fortsätta växa på den attraktiva vätgasmarknaden.

Vätgasmarknaden drivs av megatrenderna elektrifiering och övergången till utsläppsfri energi. Vi för många diskussioner med kunder om nya, spännande kommersiella tillämpningar, även i branscher där vätgaselektriska lösningar inte tidigare diskuterats. Inom flyg- och marinindustrin är vätgaselektriska lösningar väletablerade och PowerCell har etablerat sig som ledande inom dessa sektorer.

Vi har nyligen gjort kommersiella framsteg med till exempel ColGar Energy, en del av Vantastec Group, som har godkänt vår produktdesign. ColGar Energy kommer att använda vårt VS5 bränslecellssystem för att generera hjälpkraft till en 'Meals on Wheels' transportflotta i Wales och vi har fått den första serieordern värd cirka 35 MSEK. Den här affären är ett viktigt steg eftersom den innebär att vi går in i ett nytt kommersiellt segment med våra utsläppsfria lösningar, vilket öppnar för nya möjligheter.

Unik flexibel containerlösning
För några veckor sedan tillkännagav vi ett strategiskt partnerskap med Hitachi Energy, en global teknikledare inom hållbar energi. Tillsammans har vi utvecklat HyFlex™, som är en flexibel containerlösning som kan användas i en lång rad tillämpningar för utsläppsfri kraft-produktion, oberoende av elnätet. Under en demonstration i Göteborgs Hamn har HyFlex™ producerat ström till en eldriven grävmaskin från Volvo Construction Equipment. Linde Gas, världens största industrigasföretag, levererade grön vätgas för produktionen. Det här visar på kraften av samarbete inom den vätgaselektriska industrin och med HyFlex™ kan dieseldrivna generatorer ersättas i många applikationer, som till exempel byggarbetsplatser, sjöfart och hamnelektrifiering.

Etablerad ledare inom flyg och marin
Vi är stolta över att i februari i år ha blivit utvalda att ingå i EU-projektet H2Marine. Genom till exempel vårt kontrakt med norska SEAM och leveranser till norska färjor har vi visat att vi är en betydande aktör för att möjliggöra bränslecells-teknologi i marinindustrin. Som en del av det här EU-projektet kan vi ytterligare förbättra vår befintliga bränslecellsplattform till det marina segmentet.

Vår starka position inom flygindustrin bekräftades redan för ett år sedan när vi blev en del av EU Clean Aviation Joint Undertaking för att utveckla ett miljömässigt hållbart flyg. Som en del av projektet kommer en ny produktplattform på 300 kW att utvecklas. PowerCell har idag över 20 kundprojekt i olika faser inom flygsegmentet, vilket visar att vi är ledande inom denna tekniskt mycket krävande bransch.

Fokus på lönsam tillväxt
Även om vi möter ett mycket starkt intresse för våra produkter och världen har akut behov av utsläpps-fria energilösningar så påverkas också vår bransch av den makroekonomiska osäkerheten. Vi noterar att det kan ta längre tid för våra kunder att komma till beslut. Därför fokuserar vi på vad vi kan kontrollera och arbetar för fortsatt effektiv upptrappning av volymer och goda kassaflöden. Genom att investera i innovation stärker vi kontinuerligt vår konkurrenskraft. PowerCell har också en fördel genom att vara effektivt strukturerat och kan nå break-even vid lägre volymer än andra i vår bransch. Sammanfattningsvis har vi en unik, stark position på en mycket attraktiv marknad och är fast beslutna att fortsätta vår tillväxtresa.

Länk till rapporten: https://powercell.se/sv/rapporter-och-presentationer

Webcast presentation
PowerCells delårsrapport första kvartalet publiceras torsdag 25 april kl 07.30. En onlinepresentation äger rum samma dag kl 08.30. Presentationen kan lyssnas på online eller genom att ringa in. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen hålls på engelska.

Om du vill delta online, använd länken https://ir.financialhearings.com/powercell-q1-report-2024. Du kan ställa frågor skriftligt vid onlinepresentationen.

Om du vill delta i telefonkonferensen anmäler du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005470. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in på konferensen. Du kan ställa frågor muntligt på telefonkonferensen.

Nästa rapport: Rapport för andra kvartalet 2024 torsdag 18 juli

För mer information, vänligen kontakta:
Richard Berkling
VD
Telefon: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Torbjörn Gustafsson
CFO
Telefon: +46 701 86 69 86
E-post: [email protected]

Om PowerCell
PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-25 07:30 CEST.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission